Facts & Figures: de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op een rijtje

Augustus 2019

3 minuten
Page top visual

In de Facts & Figures van augustus 2019 delen we de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op het gebied van instroom, demografie, mobiliteit, ziekteverzuim, onderwijs en toekomstverwachtingen in zorg en welzijn in Noord-Nederland. Je kunt het hele document onderaan downloaden, maar we zetten graag een aantal opvallende zaken voor je op een rijtje.

Groeiend aantal werknemers én vacatures in zorg een welzijn

Steeds meer mensen, in totaal zo’n 150.000, werken in de noordelijke zorg- en welzijnssector. Ten opzichte van 2016 zijn er nu 7.000 medewerkers meer. De meeste mensen werken in de verzorging, verpleging en thuiszorg. In die branche vind je ook de meeste vacatures. In 2018 stonden er gemiddeld 1.003 vacatures open; een nieuw jaarrecord. In de eerste helft van 2019 waren dit er nog meer, met gemiddeld 1.078 openstaande vacatures per maand.

Bekijk meer informatie over de vacatureontwikkeling in het eerste halfjaar van 2019

Stand van zaken op de arbeidsmarkt
Stand van zaken op de arbeidsmarkt

Veel nieuwe instroom, maar ook hoge uitstroomcijfers

De afgelopen jaren lag de focus op nieuwe instroom. Dat zie je terug in de cijfers: maar liefst 41% van de medewerkers die gingen werken in zorg en welzijn, was hiervoor niet werkzaam in de sector. Tegelijkertijd valt op dat 39% van de vertrekkende medewerkers ook daadwerkelijk de sector zorg en welzijn verlaat. Eén van de grootste uitdagingen is om de huidige en toekomstige medewerkers te behouden. Zij zijn ons grootste en belangrijkste kapitaal als het gaat om goede en voldoende zorg. Een extra aandachtspunt daarbij zijn de verzuimcijfers: die liggen met 5,1% beduidend hoger dan het economische gemiddelde van 3,9%.

Mobiliteit van medewerkers in zorg en welzijn
Mobiliteit van medewerkers in zorg en welzijn

Steeds meer jongeren kiezen voor zorg en welzijn

We zien de instroom in zorg- en welzijnsopleidingen toenemen. Alleen bij universitaire opleidingen is de instroom afgenomen (-15%). De grootste stijging zien we bij opleidingen waar leren en werken worden gecombineerd, zowel bij bbl-opleidingen (mbo) als duale opleidingen (hbo) opleidingen.

Naast initiële opleidingen, worden veel medewerkers ook in de praktijk opgeleid. ZorgpleinNoord bracht onlangs de Leidraad Onderwijs in de praktijk uit, een informatief en praktisch handboek over onderwijs op de werkvloer.

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs
Toekomstverwachtingen
Toekomstverwachtingen

Verwachting arbeidsmarktprognose: oplopende tekorten door ontgroening en vergrijzing

Op de lange termijn zijn er minder potentiële zorgverleners beschikbaar in Noord-Nederland, terwijl de vraag naar ondersteuning op basis van de demografie flink toeneemt de komende jaren. Zo neemt het aantal mensen van 75 jaar of ouder naar verwachting toe met 73,3 %. Hierdoor blijven de tekorten oplopen. We verwachten voor alleen al het verplegend, verzorgend en sociaal-agogisch (vvs) personeel in 2022 een tekort tussen de 1.900 en 5.000 werknemers.

Download de complete Facts & Figures van augustus 2019

Wil je graag meer weten over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn?

De arbeidsmarktonderzoekers van ZorgpleinNoord houden voortdurend de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de gaten. Heb je specifieke vragen of wil je meer weten over de informatie in de Facts & Figures? Neem dan contact op met de arbeidsmarktonderzoekers van ZorgpleinNoord.

Over de auteurs