Sociale teams Borger-Odoorn: ‘Werken vanuit oprechte aandacht en betrokkenheid’

Page top visual

Stichting sociale teams Borger-Odoorn is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg- en ondersteuningstaken in de gemeente Borger-Odoorn. In vier teams werken ruim veertig medewerkers integraal in de domeinen Wmo, jeugd en participatie. Duurzame inzetbaarheid is een speerpunt in het strategisch plan van de organisatie. Bij de stichting wordt daar op verschillende manieren invulling aan gegeven.

Als je niet zorgt dat mensen het goed hebben op het werk, raak je ze kwijt

Mensen vinden, mensen binden

Bij de start van de sociale teams Borger-Odoorn in 2015 was er veel belangstelling voor de verschillende vacatures vanwege de integrale benadering van het sociaal domein; ‘iedereen doet alles’. Ook nieuwe vacatures worden goed vervuld. Bestuurder Rensina van der Velde: "We hebben de wind mee gehad, omdat we als vernieuwend bekend staan. Maar we zijn ook realistisch; blijft dit wel zo? En medewerkers vinden is één, mensen vervolgens aan je binden is een tweede." De stichting werkt daarom op verschillende manieren aan behoud en inzetbaarheid van medewerkers. Talentontwikkeling, scholingsbeleid, autonomie in het werk, aandacht en waardering zijn daarbij de belangrijkste pijlers.

Zicht op talenten

Medewerkers worden op basis van competenties geselecteerd; in elk sociaal team is een mix aan talenten nodig. Om zicht te hebben op talenten in de organisatie, krijgen nieuwe medewerkers een paar maanden na hun start een ontwikkelassessment (TMA: talenten motivatie analyse); waar ben je goed in, wat kun je ontwikkelen, en waar moet je geen energie in steken? Het profiel, de uitkomst van het individuele assessment, loopt als een rode draad met de medewerkers mee; in 360 graden feedback, ontwikkelgesprekken en teamanalyses. Het profiel is een aantal jaren houdbaar, na een paar jaar maken medewerkers opnieuw een TMA. Medewerkers krijgen in de teams taken die passen bij hun talenten, bijvoorbeeld stagebegeleiding, praktijkondersteuning bij de huisarts.

De profielen werken ook door in het aannamebeleid en in de functiebeschrijvingen. Rensina van der Velde: "Medewerkers zijn er blij mee omdat het zo’n opbouwend middel is. Je ontdekt iets over jezelf. In dit werk word je geacht te reflecteren op je eigen gedrag. Daarvoor is het een prachtig hulpmiddel, je moet het je personeel ook gunnen." Bij Stichting sociale teams Borger-Odoorn is veel aandacht voor houding en gedrag van medewerkers; je bent zelf het belangrijkste instrument. Volgens Rensina is 80 procent van het werk aandacht, de rest is techniek. "We willen dat medewerkers vanuit de juiste attitude in gesprek gaan met de inwoners, vanuit oprechte betrokkenheid. Daar sturen we op. En wat je naar inwoners laat zien moet je ook in je eigen organisatie laten zien. Wat mij betreft zijn dat parallelle processen."

"Als je niet zorgt dat mensen het goed hebben op het werk, raak je ze kwijt"

Scholing, autonomie en aandacht
Aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers komt ook tot uitdrukking in het scholingsbeleid. Medewerkers in de sociale teams bouwen budget op om zelf opleidingen aan te vragen, naast de verplichte scholingen. Ook in de uitvoering van het werk hebben medewerkers de nodige vrijheid om zaken die niet in de beleidsregels passen, op te lossen. Rensina van der Velde: "We zijn een jonge, lerende organisatie. Als je niet zorgt dat mensen het goed hebben op het werk, raak je ze kwijt. We hebben aandacht voor elkaar, dat zit hem soms in kleine dingen. Zo hebben we een gezellige en goed verzorgde jaarafsluiting samen en als medewerkers door een crisissituatie langer aan het werk zijn, is er ’s avonds nog even contact."

Doen waar je goed in bent, jezelf blijven ontwikkelen, maar ook autonomie in het werk en aandacht en waardering dragen bij Stichting sociale teams Borger-Odoorn daarmee bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.


Met dank aan Rensina van der Velde, bestuurder Stichting sociale teams Borger-Odoorn. Wil je meer weten over TMA? Ga dan naar https://www.tma.nl/nl.