Investeren in een goede dialoog met ons eigen Huis van Werkvermogen

Page top visual

‘Welke kennis en vaardigheden heb ik nu en in de toekomst nodig om mijn werk te kunnen doen? Wat zijn mijn persoonlijke waarden en herken ik deze in mijn werk? Wat heb ik nodig van mijn organisatie om mijn werk goed uit te voeren?’ Zomaar wat vragen uit het Huis van Werkvermogen, dat door Jeugdhulp Friesland als integraal gespreksmodel wordt gebruikt om de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden en medewerkers onderling te stimuleren. Het Huis van Werkvermogen is gebaseerd op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en organisatie.

We hebben onze eigen kleur en invulling aan het Huis van Werkvermogen gegeven.

Het belang van de dialoog voor het behoud van medewerkers

Harriët Venekamp is beleidsadviseur HR bij Jeugdhulp Friesland en projectleider duurzame inzetbaarheid: ‘Ook in de jeugdzorg wordt de arbeidsmarkt steeds krapper, we investeren in behoud van onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat medewerkers in hun hele loopbaan bij Jeugdhulp Friesland kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze voldoening uit halen, passend bij wat onze organisatie nodig heeft. Een goede dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden, tussen medewerkers onderling maar ook in een teamoverleg is daarom van groot belang. Als instrument voor de dialoog hebben we een eigen Huis van Werkvermogen voor Jeugdhulp Friesland gemaakt. We gebruiken het Huis bijvoorbeeld voor jaargesprekken en exitgesprekken. En ook in ons medewerkeronderzoek komen de thema’s uit het Huis van Werkvermogen terug.’

De inrichting van het Huis: kamers op maat

‘We hebben onze eigen kleur en invulling aan het Huis van Werkvermogen gegeven. Het Huis heeft verschillende verdiepingen die symbool staan voor gezondheid, talent, persoonlijke drijfveren en de organisatie. Samen bepalen die verdiepingen je inzetbaarheid. Alle etages hebben kamers die we samen met medewerkers hebben ingericht, zoals energiebronnen, werkplezier, leiderschap en waardering.’

Het Huis van Werkvermogen van Jeugdhulp Friesland
Het Huis van Werkvermogen van Jeugdhulp Friesland

Hoe werkt het gespreksmodel in de praktijk?

‘Het initiatief voor het jaargesprek ligt bij de medewerkers. Ze geven bij hun leidinggevende aan waarover ze het willen hebben, de leidinggevende brengt zelf eventueel ook zaken naar voren die op een andere etage kunnen spelen. Het is niet per se nodig om alle verdiepingen van het huis in het gesprek te doorlopen. We hebben vragenlijsten gemaakt voor medewerkers en leidinggevenden, als hulpmiddel bij de jaargesprekken. Je moet het zien als kapstok voor een goed gesprek: het helpt om meer structuur te krijgen en de juiste vragen te stellen.’

De eerste ervaringen

Harriët is enthousiast over de eerste gesprekken: ‘We werken sinds de zomer van 2018 met dit gespreksmodel. De eerste ervaringen zijn heel positief. We gaan de komende tijd gerichter evalueren; kunnen medewerkers en leidinggevenden er goed mee uit de voeten? Is er sprake van een goede dialoog, heeft het op deze manier met elkaar in gesprek gaan invloed op de inzetbaarheid? Vanuit HR zien we dat uit de exitgesprekken die ook met behulp van het Huis van Werkvermogen zijn ingericht waardevolle informatie terugkomt. We willen het gespreksmodel ook in verzuimgesprekken gaan gebruiken. Maar het belangrijkste is dat er uiteindelijk een cultuur ontstaat waarbij medewerkers hun loopbaan veel meer in eigen hand gaan nemen. Het Huis van Werkvermogen helpt daarbij.’

Aanpak project

Het Huis van Werkvermogen van Jeugdhulp Friesland is ontworpen met behulp van de ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid en een CNV subsidie duurzame inzetbaarheid. Inhoudsdeskundige Titia Keuning is ingehuurd als externe projectleider. Medewerkers hebben meegedacht over de inrichting van het Huis, de OR was ook nauw bij het project betrokken. Gedurende het project is op intranet veel over duurzame inzetbaarheid en de inrichting van het Huis gecommuniceerd. De afdeling Communicatie heeft meegedacht over hoe het Huis eruit komt te zien. De leidinggevenden zijn door Titia Keuning getraind in het gebruik van het gespreksmodel en gespreksvaardigheden. Harriët: ‘We zijn trots op ons Huis van Werkvermogen en de mooi vormgegeven flyer. We krijgen er veel positieve reacties op, ook van andere jeugdzorgorganisaties. Mede dankzij de subsidies voor duurzame inzetbaarheid hebben we er een mooi project van gemaakt.’

i) J.Ilmarinen, Towards a Longer Worklife, FIOH (2005)

Met dank aan Harriët Venekamp, beleidsadviseur HR bij Jeugdhulp Friesland.

Lees meer over het Huis van Werkvermogen van Jeugdhulp Friesland.

Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Houd jij je bezig met duurzame inzetbaarheid en wil je graag meer weten over het Huis van Werkmogen? Of heb je andere vragen op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met één van onze experts:

Ida Buist

Ida Buist

Projectleider/Beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid

0505757470 I.Buist@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

Karin Lutterop

Karin Lutterop

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 k.lutterop@zorgpleinnoord.nl LinkedIn