Instroom

De zoektocht naar voldoende en gekwalificeerd personeel

Page top visual

ZorgpleinNoord zet zich in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn en draagt daarmee bij aan de leefbaarheid in de drie noordelijke provincies. Het thema instroom staat, naast de thema’s doorstroom en behoud, hoog op de agenda. Met een toenemende vergrijzing en tegelijkertijd een afname van de potentiële beroepsbevolking in het verschiet, staan we voor een forse uitdaging: hoe zorgen we voor goed en gekwalificeerd personeel voor onze sector? Eén ding staat vast: als we niets doen, kan het tekort oplopen tot 120.000 mensen.

Een turbulente arbeidsmarkt

We hebben – op z’n zachtst gezegd – te maken met een turbulente arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zagen we de vacatures op onze website voor werkzoekenden enorm toenemen. Professionals in zorg en welzijn zijn schaars. De komende twee decennia stijgt de vraag om gekwalificeerde medewerkers alleen maar meer: het aantal inwoners van 75 jaar en ouder groeit met meer dan 75 procent, terwijl de potentiële beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) afneemt. Met andere woorden: het aantal mensen dat inzetbaar kan zijn als werknemer, vrijwilliger of mantelzorger slinkt, terwijl het aantal zorgvragers groeit. Uiteraard beïnvloeden ook andere ontwikkelingen het functioneren van de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Denk aan bevolkingskrimp, een veranderende zorgvraag, veranderende eisen aan de professional, terugdringen van zorgkosten en de inzet van technologie.

Niets doen is geen optie – stevige inzet op (nieuwe) instroom

Achterover leunen in tijden van schaarste is in geen geval een optie. Om zorg en welzijn in Noord-Nederland op peil te houden, is het belangrijk dat we als sector samen de handschoen oppakken en onze blik richten op de lange termijn in plaats van te kiezen voor kortetermijnoplossingen binnen de eigen organisatie. ZorgpleinNoord ondersteunt, regisseert en faciliteert de samenwerking onder meer in het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten, waarbinnen Noordelijke zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en de overheid op verschillende onderwerpen samenwerken aan een duurzame arbeidsmarkt. Als aangesloten organisatie kun je participeren in het RAAT en kun je gebruikmaken van de expertise en projecten van ZorgpleinNoord om te werken aan de toekomst van onze sector.

Wat en wie hebben we straks nodig?
Aan de slag gaan met instroom, begint met inzicht krijgen in de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Onze onderzoekers publiceren regelmatig interessante artikelen in onze Kennisbank over de stand van zaken op de Noordelijke arbeidsmarkt. Een ander noodzakelijk instrument is strategische personeelsplanning (SPP). Hiermee zet je op een rijtje hoeveel mensen en welke competenties je de komende vijf of tien jaar nodig hebt. Met die kennis kun je de werving van nieuwe instroom richting geven, komen tot onderwijsvernieuwingen en tegelijkertijd je huidige personeel opleiden voor de toekomst.

Samen werken aan het imago van de sector
Het ligt voor de hand dat elke organisatie met een eigen arbeidsmarktcommunicatiestrategie op zoek gaat naar nieuwe medewerkers. Daarmee vissen organisaties in dezelfde vijver van potentieel nieuwe medewerkers en beconcurreren ze elkaar stevig. Voor de toekomst van onze sector is het verstandig om krachten te bundelen en samen te werken aan het imago van zorg en welzijn. ZorgpleinNoord trekt op verschillende manieren samen op met zorg- en welzijnsorganisaties, het ministerie van VWS en andere werkgeversorganisaties voor regionale en landelijke projecten en campagnes om een realistisch beeld van de sector te schetsen. Daarmee inspireren en interesseren we mensen om te kiezen voor een baan in zorg en welzijn.

Bekijk al onze projecten en campagnes op het gebied van het imago van de sector

Eén plek waar mensen terecht kunnen
Op 1 november 2018 startte de landelijke publiekscampagne Ik Zorg met als doel om de vijver van potentieel nieuwe medewerkers groter en dieper te maken. ZorgpleinNoord heeft meegedacht over de landelijke campagne en bij de aangesloten organisaties ambassadeurs gezocht. Hun foto’s en verhalen zijn onderdeel van de maar liefst 600 foto’s en verhalen die op de website www.ontdekdezorg.nl te vinden zijn.

Lees meer over de campagne Ik Zorg

Als onderdeel van de campagne Ik Zorg ging op 1 november 2018 ook een landelijk welkomstpanel van start. Mensen die zich oriënteren op een baan in de zorg en welzijn kunnen door te bellen, mailen of chatten vragen stellen over werken in onze sector. Komt iemand uit Noord-Nederland, dan verwijst het welkomstpanel diegene door naar het regionaal contactpunt, een onderdeel van ZorgpleinNoord.

Zet jij de deuren van jouw organisatie open?

Mede dankzij de inspanningen op regionaal en landelijk niveau, zijn er veel mensen geïnteresseerd in een carrière in zorg of welzijn. We spreken ze bijvoorbeeld als ze een Sterk in je Werk traject volgen of contact hebben met Contactpunt Noord. Mensen die we hard nodig hebben om ook in de toekomst goede en voldoende zorg te garanderen in Noord-Nederland. Een warm onthaal, mogelijkheden om zich te oriënteren en volop kansen om zich te laten omscholen, zijn nodig om ze ook daadwerkelijk binnen te halen. Daarom is het van belang dat zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren openen voor iedereen die een baan in zorg en welzijn overweegt. Doe bijvoorbeeld mee aan de jaarlijkse Week van Zorg en Welzijn, organiseer regelmatig meeloopdagen, neem de tijd voor kennismakingsgesprekken en rondleidingen en bekijk goed wat jouw organisatie kan bieden aan werk-leertrajecten. Je kunt daarvoor als werkgever in zorg en welzijn ook gebruikmaken van de meerjarige subsidie SectorplanPlus. Het Ministerie van VWS heeft deze subsidie beschikbaar gesteld om zo een extra impuls te geven aan onder meer opleidingsprojecten gericht op nieuwe instroom.

Wat kunnen wij voor jou doen?

De problemen rondom het werven van nieuw personeel zijn morgen niet opgelost. Maar er zijn genoeg mogelijkheden om als organisatie vandaag nog de handschoen op te pakken. ZorgpleinNoord helpt jouw organisatie daar graag bij. Heb je vragen of wil je graag meer weten? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn