Doorstroom

Medewerkers in ontwikkeling

Page top visual

Om de beste zorg te bieden, nu en in de toekomst, moet je kunnen inspelen op de voortdurend wisselende vragen van je cliënten in een zorglandschap dat nu - meer dan ooit - in beweging is. Dat vraagt om een steeds grotere wendbaarheid van je mensen én van de organisatie. De sleutel? Investeer in de doorstroom van je medewerkers, hun ontwikkeling. Kies voor mobiliteit en breng je medewerkers in beweging.

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn heeft te maken met grote uitdagingen: een tekort aan professionals, vergrijzing, complexere zorg en veel technologische ontwikkelingen. Deze uitdagingen stellen andere eisen aan organisaties. Ze moeten wendbaarder zijn en flexibel kunnen inspelen op al die ontwikkelingen. En daar heb je de juiste mensen voor nodig.

HR-strategie

Het onderscheidend vermogen van jouw organisatie zit in je belangrijkste kapitaal: je medewerkers. Goed werkgeverschap is belangrijk om het verschil te kunnen maken. Door in te steken op talent en ontwikkeling, investeer je in de kwaliteit van je organisatie. En dat zie je niet alleen terug in de zorg die je levert, maar het maakt je ook een aantrekkelijke werkgever en dat heeft effect op het aantrekken van nieuw personeel en het behoud van je mensen.

Het gaat om het optimaliseren van de inzet van je medewerkers. ‘Zijn mijn medewerkers in staat om de doelen te realiseren die we hebben gesteld?’ Dáár moet de HR-strategie op aangepast worden.

Hoe je dat kunt doen? Door bijvoorbeeld te investeren in strategische personeelsplanning , duurzame inzetbaarheid en een focus op doorstroom: het ontwikkelen van je mensen.

Mobiliteit is hiervoor een belangrijk ingrediënt. Het gaat om anticiperen. Hoe verandert de wereld om je heen? Wat is er nodig om je cliënten de juiste zorg te kunnen blijven bieden? En wat betekent dat voor de ontwikkeling van je medewerkers? De juiste mensen op de juiste plek. De juiste fit. Daar gaat het om.  

Goed werkgeverschap

Hoe eerder je aan de slag gaat met flexibiliteit in je personeelsbestand, hoe soepeler je kunt inspelen op alle veranderingen die op onze sector afkomen. Daarnaast helpt een structurele focus op mobiliteit om uitval te voorkomen. Als het werk niet meer goed past of als een medewerker stilstaat, zie je dat terug in het functioneren en leidt dat uiteindelijk tot verzuim en ongewenste uitstroom.

Door aandacht voor pré-mobiliteit zorg je ervoor dat mensen hun energie en hun passie voor de zorg behouden. Heb het erover: waar wil je over 5 jaar staan? Hoe zit je in je werk? Het zijn belangrijke zaken die verzuim kunnen voorkomen. Het landelijke project Sterk in je werk, dat wij voor de drie noordelijke provincies uitvoeren, gaat over deze vragen en is gratis voor zowel werkgever als medewerker.

Aan de slag met mobiliteit

Binnen de organisatie zijn volop mogelijkheden om medewerkers in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld door medewerkers zelf hun opleidings- en ontwikkelingsbudgetten te laten beheren en het gebruik hiervan te stimuleren.  Investeer in loopbaanadvies, zodat je medewerkers ontdekken wat ze kunnen en willen en wat hun mogelijkheden zijn. Onze loopbaanspecialisten kunnen dit traject voor je uitvoeren.

Voor mobiliteit buiten je organisatie kunnen arbeidspools interessant zijn. In een pool zitten verschillende gekwalificeerde mensen, die tijdelijke arbeidstekorten opvangen. Ook kun je via een samenwerkingsovereenkomst afspraken maken met andere organisaties over het onderling uitwisselen van personeel en het delen van tijdelijk werk. Dit doen wij onder andere via ons Mobiliteitsnetwerk en we onderzoeken de mogelijkheden voor een medewerkerspool.

Waar leg je de focus?

Kiezen voor mobiliteit, kán niet zonder samenwerking met andere organisaties. Door hierin samen op te trekken, kun je grotere stappen zetten. Zet je deuren open voor andere organisaties en denk met elkaar mee. Wil jij op het gebied van mobiliteit samenwerken met andere organisaties? Wij zorgen graag voor die verbinding. Doe mee aan ons mobiliteitsnetwerk of leg je mobiliteitsvraagstuk aan ons voor. Voor advies kun je altijd bij ons terecht.

Meer weten over doorstroom?

Wil je graag meer weten over het thema doorstroom? Ben je benieuwd naar wat ZorgpleinNoord allemaal voor jou kan betekenen als het om doorstroom gaat? Neem dan contact op met:

Karen Huitsing

Karen Huitsing

Teamleider Loopbaan & advies / Coördinator Mobiliteitscentrum

050-5757470 k.huitsing@zorgpleinnoord.nl LinkedIn