Behoud

Werken aan vitale medewerkers én organisaties

Page top visual

Bij behoud van personeel hebben we het over duurzame arbeidsrelaties. Waar veel aandacht is voor het aantrekken van nieuw personeel, zien we ook dat de uitstroom en ontevredenheid hoog zijn. Investeer daarom in duurzame inzetbaarheid; in het kapitaal van je organisatie.

Investeren in je kapitaal

De kwaliteit van de zorg en de aantrekkelijkheid van onze sector wordt bepaald door de medewerkers. Tevreden medewerkers die lekker in hun vel zitten zijn goud waard. Maar een goede werksfeer is niet altijd vanzelfsprekend.

Medewerkers hebben steeds meer het gevoel dat ze snel moeten werken. De werkdruk neemt toe en tegelijkertijd nemen de tevredenheid en de autonomie af. Dit zorgt voor meer uitval van medewerkers en minder aandacht voor cliënten, waardoor de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan. Tegelijkertijd wordt medewerkers gevraagd steeds langer door te werken. Daarbij hebben we ook nog eens te maken met economische en technologische ontwikkelingen, zoals de veranderende zorgvraag, het naar elkaar toegroeien van zorg en welzijn, digitalisering, innovatie en eHealth. Het is dus belangrijk om in medewerkers te investeren; ze net zo belangrijk te maken als de cliënten.

De thuissituatie en de samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties, de overheid en het onderwijs zijn ook van cruciaal belang als het om duurzame inzetbaarheid gaat. Wij pakken het thema behoud dan ook vanuit deze brede invalshoek aan binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Zo werken we aan vitale medewerkers én organisaties. 

Waar het om gaat bij duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip en dat maakt het ook lastig om ermee aan de slag te gaan. Als we het over duurzame inzetbaarheid hebben, dan hebben we het over vitaliteit, gezond werken, maar ook over professionalisering. Permanent leren, een beeld hebben van ontwikkelmogelijkheden met bijbehorend loopbaanperspectief zijn onlosmakelijk verbonden met dit thema. Dat vraagt om onderwijsvernieuwingen en nieuwe vormen van opleiden, evenals een regionaal beeld van de toekomstige vraag naar professionals. Het is nodig dat we zicht hebben op de veranderingen en ontwikkelingen in zorg en welzijn, zodat we weten over welke competenties en vaardigheden de toekomstige professional moet beschikken. Om de mobiliteit en daarmee de inzetbaarheid te vergroten, zijn breed inzetbare ‘state of the art’ medewerkers nodig. Met de werkbelevingsmonitor, brengen we regionaal in beeld welke behoeften er zijn als het om behoud gaat. Samen met werkgevers werken we aan oplossingen om medewerkers het werk te bieden dat bij hen past en voldoet aan hun vraag, bijvoorbeeld als het gaat om grotere contracten en duobanen.

De sleutel

Een integraal beleid op duurzame inzetbaarheid is binnen elke organisatie een vereiste om structureel te kunnen werken aan behoud en professionalisering van je medewerkerskapitaal. Dat betekent dat je tegelijkertijd inzet op verschillende pijlers, zoals professionalisering, een leven lang leren, werkomstandigheden, werk-privébalans en mantelzorg. Hiervoor is het belangrijk om iemand op organisatieniveau verantwoordelijk te maken voor het thema duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast zijn werkgever én werknemer samen verantwoordelijk voor de eigen duurzame inzetbaarheid. Als werkgever creëer je de voorwaarden en zorg je voor een goede werkomgeving. Jouw werknemer heeft de verantwoordelijkheid en zelfregie om competenties en vitaliteit op peil te houden.

Maak medewerkers bewust van die eigen verantwoordelijkheden, maar draag ook kennis en mogelijkheden aan om ze aan de slag te laten gaan met hun inzetbaarheid. Daarin staat de dialoog met elkaar centraal. Geef medewerkers de ruimte en creëer daarnaast een werkomgeving waarin medewerkers onbewust gezonde keuzes maken.

Gezond & Zeker: Alle kennis en informatie over inzetbaarheid gebundeld

Gezond & Zeker is een kennisnetwerk voor ergo- en veiligheidscoaches, arbo-coördinatoren en p&o-medewerkers die betrokken zijn bij de preventie van fysieke belasting en agressie. Gezond & Zeker is een landelijk initiatief van de werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus. ZorgpleinNoord coördineert Gezond & Zeker voor de regio Drenthe, Friesland en Groningen.

Elk jaar wordt de Gezond & Zeker Innovatiedaggeorganiseerd. Daarnaast biedt het kennisnetwerk een website boordevol informatie, diverse e-learnings en tools.  ZorgpleinNoord verzorgt daarnaast regelmatig trainingen voor ergocoaches.

Aan de slag

Behoud en duurzame inzetbaarheid krijgen steeds meer aandacht, omdat we iedere zorgprofessional hard nodig hebben. Wij bieden ondersteuning en denken met je mee om met deze thema’s aan de slag te gaan in jouw eigen organisatie. We kunnen je helpen beleid te formuleren op duurzame arbeidsrelaties en integraal gezondheidsbeleid. We adviseren je graag over hoe je een excellente organisatie wordt, hoe je tot inzetbaarheidsbeleid komt en hoe je de dialoog en professionele autonomie van je medewerker organiseert. Met een handige tool bieden we je de mogelijkheid om het Huis van Werkvermogen in te zetten.

Onze loopbaanspecialisten geven daarnaast diverse inzichtgevende en praktische workshops en trainingen. Bekijk hieronder welke activiteiten we organiseren in het kader van behoud en duurzame inzetbaarheid of ga naar het activiteitenoverzicht.

Meer weten over behoud van personeel?

Heb je vragen of wil je meer informatie over behoud en welke stappen je kunt zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met onze specialist op het gebied van duurzame inzetbaarheid:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn