Actielijn Werken nu en in de toekomst

Page top visual

Werken in zorg en welzijn is onherroepelijk aan verandering onderhevig. Experimenteren, anticiperen en innoveren zijn een must, maar hoe doe je dat als organisatie, medewerker of opleider? In de Actielijn Werken nu en in de toekomst van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) ontwikkelen organisaties uit de drie noordelijke provincies een gezamenlijke visie op werken in zorg en welzijn nu en in de toekomst. Die visie vormt het uitgangspunt voor acties en pilots binnen drie pijlers.

Anders organiseren: De juiste zorg op de juiste plek door:

 • samenwerking in de keten en binnen het sociaal domein;
 • andere inzet van personeel en werkzaamheden;
 • vernieuwing, innovatie en inzet van technologie, o.a. op het gebied van wonen en zorg;
 • preventieve zorg.

Anders werken: Zorg- en welzijnsmedewerkers zo optimaal mogelijk inzetten door:

 • taakherschikking en job-carving;
 • experimenteren met nieuwe beroepen
 • een andere kijk op formele en informele zorg en de inzet van ervaringsdeskundigen;
 • inzet van nieuwe technologie en eHealth.

Anders opleiden: Opleidingen laten aansluiten op anders organiseren én werken door:

 • de ontwikkeling van onderwijs dat opleidt voor de toekomst van zorg en welzijn;
 • de inzet van technologie vanzelfsprekend onderdeel uit te laten maken van het onderwijs;
 • de verbinding te leggen met de Actielijn Opleiden en ontwikkelen.

Meer informatie over Actielijn Werken nu en in de toekomst

Wil je graag meer weten over de onderwerpen binnen Actielijn Werken nu en in de toekomst? Of heb je vragen over de mogelijkheden om actief deel te nemen aan deze Actielijn? Neem dan contact op met:

Paulien van der Meulen

Paulien van der Meulen

Projectleider

050-5757470 p.vandermeulen@zorgpleinnoord.nl LinkedIn