Actielijn Werken nu en in de toekomst

Page top visual

Het doel is om door innovatie, de arbeidsintensieve handelingen in de sector te verminderen en fundamenteel anders te gaan werken. Zodat we in de (nabije) toekomst met minder professionals de kwaliteit van zorg voor een toenemend aantal zorgvragers kunnen blijven garanderen. We werken aan de inrichting van het zorglandschap van de toekomst, waarin ketenoverstijgende samenwerking en de inzet van (zorg)technologie bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Actieve kennisdeling over de inzet van zorgtechnologie

Om nu en in de toekomst voldoende en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren moet het anders. Experimenteren, anticiperen en innoveren zijn een must. De focus ligt op actieve kennisdeling als het gaat om de inzet van nieuwe technologieën: wat is er al in onze sector én andere sectoren en wat is er nog nodig? Hoe begeleiden we medewerkers bij de implementatie van nieuwe technologieën en digitalisering? Hierbij vindt samenwerking plaats met het onderwijs om de huidige en toekomstige medewerkers mee te nemen in de ontwikkelingen op de werkvloer. 

Het zorglandschap van de toekomst

Een tweede focus is sociale innovatie: hoe ziet het zorglandschap van de toekomst eruit over enkele jaren uit? Hoe beïnvloeden we dat? Wat zijn de gevolgen voor zorgvrager, zorgaanbieder en medewerkers? Verschillende scenario’s worden in diverse samenstellingen opgesteld: de werkgroep RAAT, de subregionale VVT-tafels, de provinciale tafels ende bestuurlijke netwerken. De acties die volgen liggen vooral op het vlak van preventie (voorkomen van zorg) en innovatie (technologie, digitaal, sociaal-maatschappelijk en werkprocessen).

Samenwerkingsverbanden technologische en sociale innovatie

Technologische en sociale innovatie wordt in de Actielijn ‘Werken nu en in de toekomst’ uitgewerkt in verschillende samenwerkingsverbanden:

  • RAAT-bijeenkomsten Zorgtechnologie met een wisselende mix van deelnemers uit alle zorgsectoren in de noordelijke regio, waaronder bestuurders, projectleiders, innovatiemanagers, programmamanagers, adviseurs en specialisten.
  • Expertmeeting Zorgtechnologie: een netwerk voor professionals die zich bezighouden met de implementatie van eHealth en zorgtechnologie binnen zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijs.

Meer informatie over Actielijn Werken nu en in de toekomst

Wil je graag meer weten over de onderwerpen binnen Actielijn Werken nu en in de toekomst? Of heb je vragen over de mogelijkheden om actief deel te nemen aan deze Actielijn? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn