Actielijn Werken nu en in de toekomst

Page top visual

Werken in zorg en welzijn is onherroepelijk aan verandering onderhevig. Experimenteren, anticiperen en innoveren zijn een must, maar hoe doe je dat als organisatie, medewerker of opleider? In de Actielijn ‘Werken nu en in de toekomst’ van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) zetten organisaties uit de drie noordelijke provincies zich in voor een breed gedragen visie op zorg van de toekomst. Voor welke gezamenlijke opgaven staan we in de regio? Hoe kunnen we zorg en welzijn anders organiseren? Er wordt in deze Actielijn gewerkt met drie pijlers waarbinnen acties plaats vinden.

Van nazorg naar voorzorg:

  • Preventie: voorkomen van ziekte, langer leven in gezondheid, burgercompetenties.
  • Positieve gezondheid: bredere kijk op gezondheid, beweging naar zelfregie, kijken naar wat nog wel kan in plaats van de focus op ziekte.
  • Samengaan zorg & welzijn: zorg, ondersteuning en begeleiding krijgen steeds meer overlap, bijvoorbeeld met een wijkgerichte aanpak in de buurt.

Innovatie en integrale benadering

  • Anders inrichten en organiseren zorg: inzet van de juiste professional op de juiste plek met zorgcoördinatie, één ingang voor de zorgvrager, van waaruit de zorg gecoördineerd wordt ingezet.
  • Inzet zorgtechnologie: slimmer werken door inzet technologie op gebied van zorg, wonen en welzijn voor professionals, cliënten en hun netwerk.
  • Toepassing e-health om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren. Denk aan: zorg op afstand, telemonitoring, telehealth, inzage in eigen dossier, e-consult.

Juiste zorg op de juiste plek

  • Nieuwe zorgconcepten: product- of diensteninnovaties die vragen om een nieuw bedrijfsmodel, bijvoorbeeld gespecialiseerde centra, burgerinitiatieven, wijkgericht werken, samenwerkingsverbanden in de eerstelijn.
  • Taakherschikking: verschuiven van taken, bijvoorbeeld routinematige of voorspelbare handelingen naar andere opleidingsniveaus of juist de integratie van taken op het gebied van zorg en welzijn bij wijkgericht werken.
  • Nieuwe beroepen en opleidingen: nieuwe professionals in zorg en welzijn, denk aan geïntegreerde opleidingen zorg en welzijn of zorg en techniek, maar ook nieuwe master- en AD-opleidingen gericht op zorginnovatie en -technologie. Nieuwe beroepen die ontstaan zoals de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg, de praktijkverpleegkundige, physician assistant of verpleegkundig specialist.  

Meer informatie over Actielijn Werken nu en in de toekomst

Wil je graag meer weten over de onderwerpen binnen Actielijn Werken nu en in de toekomst? Of heb je vragen over de mogelijkheden om actief deel te nemen aan deze Actielijn? Neem dan contact op met:

Paulien van der Meulen

Paulien van der Meulen

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 p.vandermeulen@zorgpleinnoord.nl LinkedIn