Actielijn Opleiden en ontwikkelen

Page top visual

In de Actielijn Opleiden en Ontwikkelen van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) ligt de focus op het opleiden en ontwikkelen van professionals voor nu en in de toekomst. Zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen uit Noord-Nederland bundelden kennis en ervaringen in denktankbijeenkomsten, met als doel om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te optimaliseren. In 2019 zetten de organisaties de stap om bovenprovinciaal en sectorbreed aan de slag te gaan om gezamenlijk nog meer verbeteringen in de aansluiting te realiseren.

De denktankbijeenkomsten vormen een belangrijke voedingsbodem voor de concrete stappen die in 2019 worden gezet. Tijdens deze bijeenkomsten deelden organisaties goede voorbeelden met elkaar, bespraken ze nieuwe initiatieven en gaven ze elkaar tips en adviezen.

Binnen de Actielijn hebben we de volgende ambities:

  • verhogen onderwijsrendement
  • goede positionering opleiden en ontwikkeling binnen organisaties
  • vormen van vernieuwend opleiden
  • anders inrichten van stages
  • verbeteren van de kwaliteit van stage/werkbegeleiding

Om deze ambities te realiseren werken we aan drie gezamenlijke thema’s:

Thema 1: Opleiden van de professional van de toekomst, werken aan leerklimaat, vernieuwende stages en leren in de praktijk

Door:

  1. Gezamenlijke invulling geven aan de ‘functiekamer leren en ontwikkelen’, bestaande uit drie rollen/rolmodellen
  2. Opzetten c.q verdiepen/verbreden van leernetwerken, learning communities, gildeleren, vormen van leren in de praktijk
  3. Uitvoering geven aan het gedachtegoed van ketenstages

Thema 2: Passende maatwerktrajecten, leerroutes voor volwassenen en zij-instromers

Thema 3: Leren en ontwikkelen van zittende medewerkers

In het najaar van 2018 hebben er twee mini-bijeenkomsten plaatsgevonden over Teamleren. Hierin is afgesproken om samen aan de slag de gaan met dit thema. In 2019 bepalen we de vervolgkoers en de inhoud van het thema aan de hand van een enquête.

Inspiratiesessies en online delen van goede voorbeelden

Naast de themagroepen streven we ernaar om jaarlijkse RAAT-inspiratiebijeenkomsten te organiseren waar we bestaande initiatieven en goede praktijken met elkaar delen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om online alle goede voorbeelden die er binnen RAAT in Noord-Nederland zijn beter zichtbaar te maken. Wil je in de ontwikkeling daarvan een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over Actielijn Opleiden en ontwikkelen

Heb je vragen over hoe jouw organisatie kan meedoen aan deze Actielijn? Heb je een vraagstuk waarmee je graag gezamenlijk aan de slag wilt? Heb je een goed idee dat je met ons wilt delen en/of opschalen? Neem dan contact op met:

Stella Buurma

Stella Buurma

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 s.buurma@zorgpleinnoord.nl LinkedIn