Actielijn Opleiden en ontwikkelen

Page top visual

ZorgpleinNoord stimuleert en bevordert de (strategische samenwerking tussen onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Hiermee willen we het onderwijsaanbod – zowel initieel en post-initieel - zo optimaal mogelijk laten aansluiten bij de vraag vanuit de beroepspraktijk. Zodat er voldoende, tevreden, goed opgeleide en kundige zorg- en welzijnsprofessionals beschikbaar zijn om de gevraagde zorg en ondersteuning te leveren

Verbeteren van aansluiting opleiden en arbeidsmarkt

Bij de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van nieuwe opleidingsmogelijkheden werken zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsorganisaties op regionaal niveau nauw met elkaar samen. Hoewel er al veel verschillende opleidingstrajecten zijn, willen we als regio blijven zoeken naar en inzetten op het verder verbeteren van de aansluiting tussen opleiden en de arbeidsmarkt. Zo zien we mogelijkheden in vernieuwde opleidingstrajecten voor zittende medewerkers, zij-instromers, herintreders en voltijds studenten mbo en hbo.

Vernieuwend opleiden

Het goed positioneren van opleiden en ontwikkelen in de organisatie én vernieuwing staan hierbij voorop! De complexiteit van de zorg neemt toe. Daarnaast zijn innovatieve mogelijkheden zoals eHealth en domotica realiteit geworden. Hierdoor ontstaan er nieuwe functies en aandachtsgebieden en neemt de vraag naar actueel geschoolde medewerkers toe. Dit vraagt om aangepaste opleidingen en flexibele opleidingsmogelijkheden waarmee (nieuwe) medewerkers worden voorbereid op de uitvoering van deze taken. De wijze van leren wordt dusdanig ingezet dat deze aansluit bij de wensen en behoefte ten aanzien van leren van de (toekomstige) professionals.

Resultaten van de Actielijn Opleiden en ontwikkelen

De eerste resultaten zijn duidelijk zichtbaar o.a. door de realisatie van:

Meer informatie over Actielijn Opleiden en ontwikkelen

Heb je vragen over hoe jouw organisatie kan meedoen aan deze Actielijn? Heb je een vraagstuk waarmee je graag gezamenlijk aan de slag wilt? Heb je een goed idee dat je met ons wilt delen en/of opschalen? Neem dan contact op met:

Stella Buurma

Stella Buurma

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 s.buurma@zorgpleinnoord.nl LinkedIn