Actielijn Kennis en informatie

Page top visual

Om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is relevante sturingsinformatie van cruciaal belang. In de Actielijn Kennis en informatie van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) wordt deze informatie verzameld, geanalyseerd en verspreid. Het vormt een belangrijke basis voor (regionale) strategische personeelsplanning, waarmee zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland grip krijgen op de kwaliteit en kwantiteit van hun personeel, nu en in de toekomst. Hiervoor wordt er binnen deze actielijn gewerkt aan:

  • het maken en verspreiden van een regionale arbeidsmarktanalyse;
  • het verspreiden van relevante sturingsinformatie, in de vorm van factsheets, publicaties en presentaties;
  • het ondersteunen en adviseren bij (de implementatie) van strategische personeelsplanning voor organisaties in zorg en welzijn;
  • het ontwikkelen van een vernieuwingsagenda die aansluit op de ontwikkelingen in de regio.

Meer informatie over Actielijn Kennis en informatie

Wil je meer weten over de regionale arbeidsmarktanalyse, strategische personeelsplanning of een ander onderwerp binnen de Actielijn Kennis en informatie? Neem dan contact op met: