Actielijn Kennis en informatie

Page top visual

Arbeidsmarktonderzoek geeft sturing en monitort de regionale aanpak in zorg en welzijn om te komen tot een evenwichtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt. Dankzij cijfermatige en inhoudelijke informatie krijgen relevante partijen zoals werkgevers in zorg en welzijn, onderwijs, zorgverzekeraars en (gemeentelijke) overheid een goed beeld van de huidige en toekomstige noordelijke arbeidsmarkt. Deze informatie biedt de basis voor strategisch personeelsbeleid en het formuleren van gezamenlijk arbeidsmarktbeleid.

Kennis & Informatie geeft onderbouwing, sturing en monitoring voor de regionale aanpak van de tekorten in zorg en welzijn. Dit doen we onder meer door:

  • jaarlijks een Facts & Figures uit te brengen: een overzichtelijk document met daarin de huidige en toekomstige ontwikkelen op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.
  • masterclasses en ondersteuning aan te bieden op het gebied van strategische personeelsplanning.
  • elk jaar een regionale werkgeverspeiling uit te voeren onder zorg- en welzijnsorganisaties, waarmee we belangrijke benchmarkinformatie verzamelen op het gebied van arbeidsmarkt, opleiden en ontwikkelen, behoud, innovatie en samenwerking in Noord-Nederland.
  • samen met andere regionale werkgeversorganisaties een doorlopend uitstroomonderzoek te ontwikkelen, waarmee zorg- en welzijnsorganisaties inzicht krijgen in de vertrekredenen van medewerkers die hun organisatie verlaten.
  • het Dashboard Arbeidsmarkt in Beeld, waarop je snel de meest actuele arbeidsmarktinformatie kunt vinden.
  • regelmatige nieuwe artikelen, onderzoeken en factsheets te plaatsen in de kennisbank op onze website.

Meer informatie over Actielijn Kennis en informatie

Wil je meer weten over de regionale arbeidsmarktanalyse, strategische personeelsplanning of een ander onderwerp binnen de Actielijn Kennis en informatie? Neem dan contact op met: