Actielijn Instroom en behoud

Page top visual

Om de personeelstekorten in zorg en welzijn het hoofd te bieden, is nieuwe instroom hard nodig, maar moeten organisaties ook koesteren wat ze al hebben. De verleende zorg, de kwaliteit ervan en de aantrekkelijkheid van de sector worden bepaald door de medewerkers. Goed werkgeverschap én goed werknemerschap vormen de sleutel tot het behouden van de huidige medewerkers en het verhogen van de instroom. In de Actielijn Instroom en behoud van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) zetten organisaties uit de drie noordelijke provincies zich in voor de ambitie om:

 • de instroom te verhogen;
 • een leven lang leren en het maken van ‘gezonde’ keuzes in het denken van de zorgprofessionals te verankeren.

Dit vertaalt zich in speerpunten voor de korte en middellange termijn.

Speerpunten voor de korte en middellange termijn

Korte termijn

Verhogen instroom.

 • Vanuit verschillende wegen (onderwijs, zij-instroom, instroom).
 • Vanuit verschillende (potentiële) doelgroepen.

Meer willen werken is meer kunnen werken.

 • Uitbreiding uren in huidige functie.
 • Combinatiefunctie; functie-inhoud verbreden (bij één werkgever).
 • Combibaan (bij twee werkgevers).

Goed werkklimaat is gezonder werken.

Middellange termijn

Permanent leren = brede inzetbaarheid & mobiliteit

 • Scholing.
 • Maatwerk en flexibilisering.
 • Onderwijs in de praktijk.

Perspectief bieden = zien van de mogelijkheden.

 • Inzicht ontwikkelmogelijkheden en bijbehorend perspectief.
 • Inzicht passende vacatures (regionale portal).

Doen waarvoor je bent opgeleid.

 • Implementatie ‘Beter laten’ handelingen.
 • Regeldruk: Implementatie ‘(Ont)regel de zorg’.
 • Taakherschikking, job-carving en job-crafting.

Creëren van mobiliteit.

Meer informatie over Actielijn Instroom en behoud

Wil je graag meer weten over de Actielijn Instroom en behoud of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om mee te doen in deze Actielijn? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn