Actielijn Imago van zorg en welzijn

Page top visual

In Noord-Nederland kiezen veel mensen voor een carrière in zorg of welzijn. Maar liefst 1 op de 5 bewoners is werkzaam in deze sectoren. Het is belangrijk dat ze dat blijven doen. Om in de toekomst te voldoen aan de toenemende vraag om gekwalificeerd personeel, zijn er nog meer mensen nodig. De Actielijn Imago van zorg en welzijn van Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) heeft als doel om een goed en realistische beeld te geven van werken in zorg en welzijn, inclusief alle mogelijkheden en kansen in onze regio. Er wordt ingezet op:

Alle leeftijdsfasen: van scholier tot gepensioneerden.

Aansluiten bij regionale en landelijke imagocampagnes en –acties.

Gebruiken wat er is en ontwikkelen nieuw materiaal

  • Overzichtelijk maken van beschikbaar materiaal en werkgevers activeren deze materialen te gebruiken.
  • Nieuw materiaal ontwikkelen op basis van input uit het werkveld en onderwijs.

De cruciale rol van de werkgevers om samen te werken aan het imago van de sector.

  • Creëren van instroom, oriëntatiemogelijkheden en stageplekken.
  • Een goed werkklimaat.
  • Imago van de sector op de regionale agenda zetten (regio- en provinciemarketing).

Ontwikkelen en beschikbaar maken van goede (keuze)informatie.

  • (Door)ontwikkelen van werkzoekendewebsite

Meer informatie over Actielijn Imago van zorg en welzijn

Wil je meer informatie over de projecten binnen de Actielijn Imago van zorg en welzijn of wil je weten hoe jouw organisatie kan participeren in deze Actielijn? Neem dan contact op met:

Welmoed de Haan

Welmoed de Haan

Beleidsadviseur Communicatie

050-5757470 w.dehaan@zorgpleinnoord.nl LinkedIn