Commissie Werken in de Zorg en Actie Leer Netwerk

Page top visual

Begin 2018 werd het actieprogramma Werken in de zorg aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dit actieprogramma zetten de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Medische Zorg en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volop in op het terugdringen van de personeelstekorten in zorg en welzijn.

Het actieprogramma Werken in de Zorg bestaat uit een aanpak langs drie programmalijnen:

  1. Meer kiezen voor de zorg
  2. Beter leren in de zorg
  3. Anders werken in de zorg

De regio aan zet

Het zwaartepunt van het actieprogramma ligt in de regio. De zorg en welzijnsaanbieders in de regio's maken afspraken over hun aanpak van de tekorten, en betrekken daar werkgevers, werknemers, beroepsgroepen en het onderwijs bij. De afspraken worden vastgelegd in een RAAT: Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Nederland kent inmiddels 24 regionale actieplannen.

Verantwoording via Commissie Werken in de Zorg

Met dit besluit wordt een afzonderlijke commissie ingesteld die de kwaliteit en voortgang van de regionale actieplannen aanpak tekorten monitort en stimuleert. De commissie gaat ieder najaar met een afvaardiging van de bestuurlijke vertegenwoordigers van iedere regio in gesprek over de voortgang in de regio’s bij hun aanpak van de tekorten aan personeel. Zij hanteert hierbij een opgesteld referentiekader. De commissie adviseert de regio’s vervolgens over mogelijkheden om hun regionale aanpak te verbeteren. Daarnaast rapporteert de commissie aan VWS over het landelijke beeld ten aanzien van de voortgang.

Op basis van de bevindingen van de commissie kunnen vraagstukken worden geagendeerd voor het Actie Leer Netwerk en/of de landelijke actietafel, twee andere onderdelen van het actieprogramma. Het Actie Leer Netwerk legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs. Aan de landelijke actietafel stemmen partijen acties af, bijvoorbeeld acties om knelpunten weg te nemen.

In november 2018 kwam de commissie Werken in de Zorg langs om de voortgang en kwaliteit van RAAT te bespreken in onze regio. In het najaar van 2019 volgde een tweede bezoek van de commissie aan Noord-Nederland.

Actie Leer Netwerk

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs. Het Actie Leer Netwerk faciliteert en ondersteunt organisaties in zorg en welzijn, onderwijs en gemeenten die met behulp van vernieuwende initiatieven de personeelstekorten in zorg en welzijn aanpakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het Actie Leer Netwerk andere partijen om succesvolle initiatieven over te nemen, verder te brengen of om zelf initiatieven te starten.

Dit doet het Actie Leer Netwerk door goede voorbeelden te verzamelen en deze actief te verspreiden. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten, via diverse online kanalen en de regionale projectleiders van RAAT. Ook stimuleert het Actie Leer Netwerk partijen om samen aan de slag te gaan met actieleren.

Waar nodig adresseert en agendeert het Actie Leer Netwerk knelpunten in wet- en regelgeving die vernieuwing en de aansluiting met het onderwijs in de weg staan. Samen met de betrokken partijen en ministeries zoekt ze naar mogelijke ‘Ruimte in de Regels’.

Koplopers

Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven waarin concrete resultaten zijn geboekt bij de aanpak van het personeelstekort. Laat je inspireren of meld je zelf aan als Koploper op de website van het Actie Leer Netwerk

Meer informatie over het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

Wil je graag meer informatie over RAAT in Noord-Nederland? Of wil je meer weten over de commissie Werken in de Zorg of het Actie Leer Netwerk? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn