Actielijn Instroom

Page top visual

In de regio zetten we ons gezamenlijk in om meer instroom te realiseren in 2021 in de BOL- en BBL-opleidingen in zorg en welzijn. Daarnaast richt de Actielijn Instroom zich met name op instroom van specialistische functies en op basis van behoefte van specifieke doelgroepen.

Instroom vanuit het onderwijs

Nieuwe instroom is belangrijk om een blijvende aanwas van nieuwe zorgmedewerkers te creëren. Opleiden kost tijd, geld en inspanningen. De organisaties zetten zich gezamenlijk in om meer te investeren in opleiden van nieuwe zorgmedewerkers. Dat kan zowel via de BOL als via de BBL. Dankzij RAAT zien we dat het onderwerp ‘opleiden’ beter op de agenda staat bij de werkgevers en dat er nog meer dan voorheen gezocht wordt naar mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen op een kwalitatief verantwoorde manier op te leiden voor de zorg.

Instroom voor specifieke doelgroepen

Naast de instroom vanuit het onderwijs ontwikkelen we gerichte instroominitiatieven voor specifieke doelgroepen. Dit gebeurt op basis van een behoeftevraag of doordat er uit onderzoek blijkt dat er een verwacht tekort ontstaat.  Enkele voorbeelden van instroomprojecten zijn:

Deze initiatieven dragen bij aan de afgesproken verhoogde instroom van zorgmedewerkers in de regio. Persoonlijke loopbaangesprekken (Sterk in je Werk) en SectorplanPlus geven hier een onmisbare impuls aan.

Meer informatie over de Actielijn Instroom

Wil je graag meer weten over de Actielijn Instroom of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om met jouw organisatie te participeren in deze Actielijn? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn