Actielijn Behoud

Page top visual

De belangrijkste opdracht ligt in het behoud van de huidige en nieuwe medewerkers, die een waardevolle en onmisbare schakel zijn voor zorg- en welzijnsorganisaties. Inzet op behoud is de snelste manier om de tekorten op dit moment te lijf te gaan, aangezien deze mensen al opgeleid en ervaren zijn. Er moeten dus minder mensen de zorg verlaten. Om deze opdracht naar een goed resultaat te leiden, zetten we volop in op duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid gaat over inzetbaarheid én over behoud van werk, nu en in de toekomst. Het is belangrijk om te koesteren wat we hebben, want medewerkers vormen ons grootste en belangrijkste kapitaal als het gaat om goede en voldoende zorg in Noord-Nederland. Goed werkgeverschap én goed werknemerschap vormen hierin een belangrijke sleutel. 

Onderzoek wijst uit dat juist mensen die nog niet zo lang in de sector werken (maximaal twee jaar) het vaakst de sector verlaten. Bij mensen die meer dan 8 jaar in de sector werken, daalt het uitstroompercentage aanzienlijk. Investeren in het goed ‘onboarden’ van nieuwe medewerkers betaalt zich dus op een later moment zeker terug. Werkgevers in de regio zetten zich in om hun proces van onboarding te verbeteren en om meer in te zetten op tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en uitkomsten hiervan beter te gebruiken. Maar ook om meer ruimte voor groei en ontwikkeling te geven.

Initiatieven op het gebied van behoud

In Noord-Nederland werken we aan verschillende initiatieven op het gebied van behoud van medewerkers en van duurzame inzetbaarheid, zoals:

  • Ontwikkeling van de Leidraad Integraal beleid duurzame inzetbaarheid

Download de Leidraad Integraal beleid duurzame inzetbaarheid

Kennisdeling

Ontwikkeling instrumenten

Op het thema duurzame inzetbaarheid werken we binnen ZorgpleinNoord nauw samen met de loopbaanspecialisten, Sterk in je Werk en de arbeidsmarktonderzoekers. Zo voeren we het doorlopend uitstroomonderzoek en de regionale werkgeverspeiling uit.

Wil je meer weten over de Actielijn Behoud?

Voor meer informatie over de Actielijn Behoud of over hoe je met jouw organisatie kunt participeren in deze Actielijn, kun je contact opnemen met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn