Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

Page top visual

Goede zorg en ondersteuning voor onze naasten en onszelf is een groot goed. Dagelijks zetten veel professionals zich met toewijding en kunde in om ervoor te zorgen dat patiënten en cliënten de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Zonder deze professionals zou er geen zorg zijn voor onze opa, oma, moeder, vader, kind of onszelf. Zij zijn de sleutel tot kwalitatief goede zorg en ondersteuning en daarmee tot de leefbaarheid in onze prachtige regio.

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn heeft te maken met grote uitdagingen. Naast de zichtbare tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de sector ook te maken met een toenemend aantal ouderen, een toenemende complexiteit van zorg en (technologische) ontwikkelingen die andere eisen stellen aan organisaties en huidig en toekomstig personeel.

Op landelijk, regionaal en organisatieniveau is veel aandacht voor de tekorten in de zorg. Vanuit het Landelijk Actieplan Aanpak Tekorten heeft ZorgpleinNoord, in samenspraak met haar leden, een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld. Dit regionale plan sluit aan bij de al bestaande initiatieven én de regionale arbeidsmarktbehoeften en -omstandigheden.

Het aanpakken van de tekorten staat in ons actieplan centraal. Maar ook het opnieuw vormgeven van de arbeidsmarkt is noodzakelijk om een structurele oplossing te vinden. Wij gaan samen met werkgevers, onderwijs, overheid en andere relevante partners aan het werk voor een leefbaar en toekomstbestendig Noord-Nederland.

In de aanpak van de regio Noord-Nederland staan vijf actielijnen centraal.

Met jouw organisatie meedoen aan RAAT?

Met jouw organisatie kun je participeren in RAAT. Je meldt je aan door jouw gegevens te mailen naar aanpaktekorten@zorgpleinnoord.nl. We nodigen je uit voor een gesprek waarin we bespreken wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie om actief aan de slag te gaan met de aanpak van de tekorten in Noord-Nederland. Het ondertekenen van een samenwerkingsverklaring hoort daar ook bij.

Meer weten over het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten?

Wil je graag meer informatie over hoe RAAT bijdraagt aan het terugdringen van de personeelstekorten? Of wil je actief worden binnen een specifieke actielijn of project binnen een actielijn? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn