Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

Page top visual

RAAT staat voor Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. In deze regionale actieplannen zijn afspraken en ambities vastgelegd om de personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Elke arbeidsmarktregio in Nederland heeft zo’n actieplan opgezet. ZPN coördineert de actieplannen voor haar drie regio’s: Groningen, Friesland en Drenthe.

De aanpak van de tekorten in zorg en welzijn staat in dit actieplan centraal. Meer mensen is niet de enige oplossing. Het is ontzettend belangrijk dat we beter en anders organiseren, zeker als we naar de toekomst kijken. De arbeidsmarkt opnieuw vormgeven is noodzakelijk om een structurele oplossing te vinden. Samen met jou werken wij aan een leefbaar en toekomstbestendig Noord-Nederland. De drijvende kracht voor de uitvoer van RAAT:

  1. We delen kennis en goede voorbeelden
  2. We voeren dialoog door aan te jagen, te verbinden en te adviseren
  3. We werken regionaal samen: stimuleren en faciliteren van co-creatie
  4. De verantwoordelijkheid ligt bij de individuele organisaties, ZorgpleinNoord voert regie op RAAT

De focus van RAAT in Noord-Nederland

Op deze pagina's leest u meer over de RAAT-focus en aanpak in de regio Noord-Nederland. RAAT is onderverdeeld in 5 actielijnen die zijn voortgekomen uit bestuurlijke gesprekken in de regio eind 2017. Herijking van de actielijnen en doelstellingen vindt plaats in 2020. Initiatieven worden onderbouwd met cijfers en feiten. Deze kennis en informatie wordt verkregen voor arbeidsmarktonderzoek.

Organisatiestructuur RAAT in Noord-Nederland

In de regio Noord-Nederland werken zorg- en welzijnsorganisaties al jarenlang regionaal en sectorbreed samen. De landelijke beweging RAAT is in Noord-Nederland gekoppeld aan de bestaande structuur van netwerken en samenwerkingen. Zo ook binnen het Bestuurlijk Kennisnetwerk en provinciale tafels. De organisaties komen gezamenlijk in actie om te zorgen voor voldoende, geïnspireerde en goed opgeleide professionals binnen de sector. Bij de realisatie van de plannen werken organisaties nauw samen met verschillende partijen zoals onderwijs, (gemeentelijke) overheden, sociaal partners en zorgkantoor.

Met jouw organisatie meedoen aan RAAT?

Met jouw organisatie kun je participeren in RAAT. Je meldt je aan door jouw gegevens te mailen naar aanpaktekorten@zorgpleinnoord.nl. We nodigen je uit voor een gesprek waarin we bespreken wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie om actief aan de slag te gaan met de aanpak van de tekorten in Noord-Nederland. Het ondertekenen van een samenwerkingsverklaring hoort daar ook bij.

Commissie Werken in de Zorg en het Actie Leer Netwerk

Om de voortgang en kwaliteit te monitoren en te stimuleren, is er een landelijke onafhankelijke Commissie Werken in de Zorg aangesteld. Op basis van de bevindingen van de commissie, worden vraagstukken geagendeerd voor het Actie Leer Netwerk (ALN) of de landelijke actietafel.

Meer weten over het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten?

Wil je graag meer informatie over hoe RAAT bijdraagt aan het terugdringen van de personeelstekorten? Of wil je actief worden binnen een specifieke actielijn of project binnen een actielijn? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn