Welke activiteiten komen in aanmerking?

Page top visual

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor de subsidie?

De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C. Training en opleiding: lang (minimaal 28 uur)
D. Training en ontwikkeling: middellang (40 tot 128 uur)
E. Training en ontwikkeling: kortdurend (3 tot 40 uur)

De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze zijn te vinden in het programma van eisen. In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gesubsidieerd die gericht zijn op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders.

Bekijk het volledige programma van eisen voor tijdvak 3