Waarom SectorplanPlus?

Page top visual

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn.

Noodzaak

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 duizend en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk is het behoud van mensen voor de sector. Hiervoor is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Om het tekort op te heffen is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te denken. De verbondenheid met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten RAAT ligt voor de hand: SectorplanPlus is een onmisbaar instrument om een bijdrage te leveren aan het aantrekken en behouden van medewerkers voor onze sector. Al tijdens het tweede tijdvak van SectorplanPlus werd deze verbondenheid geformaliseerd. Organisaties die subsidie van het SectorplanPlus aanvragen, ondertekenen een samenwerkingsverklaring waarmee ze toezeggen een actieve bijdrage te leveren aan de RAAT in hun regio en hierop aanspreekbaar te zijn.

In de praktijk betekent deze bijdrage dat:

  • elke organisatie een contactpersoon voor RAAT heeft;
  • elke organisatie meedoet aan Actielijn Instroom en Behoud;
  • organisaties met meer dan 25 fte een strategisch personeelsplan hebben en inzichten delen met ZorgpleinNoord om zo tot gezamenlijke regionale acties te komen;
  • organisaties met meer dan 750 fte deelnemen aan twee extra actielijnen;
  • organisaties met 51 tot 750 fte deelnemen aan één extra actielijn;
  • organisaties met 50 fte of minder doen mee daar waar mogelijk is.