SectorplanPlus projectdocumenten

Page top visual

De laatste weken is een aantal (project)documenten door het Shared Service Center (SCC) afgekeurd. Dit heeft verschillende oorzaken, denk bijvoorbeeld aan incomplete overeenkomsten of KvK-uittreksels. We willen je daarom vragen de informatie over het indienen van projectdocumenten op deze pagina nog eens aandachtig door te lezen.

Projectovereenkomsten en uittreksels KvK die in tweede instantie door het Shared Service Center (SSC) zijn afgekeurd, kunnen hersteld worden en alsnog geüpload. Uiterlijk (!) 1 juni moeten de juiste documenten in de portal staan. Zo niet, dan vervalt de subsidie voor tijdvak 2.

Voor projectdocumenten geldt dat, zolang het vakje leeg is, het vakje rood omrand is. Dit betekent niet dat je per se iets hoeft te uploaden; je mag het vakje ook leeg laten als je van mening bent dat je niets hoeft te uploaden.

 • Projectovereenkomst (VERPLICHT)
  De projectovereenkomst wordt door ons (ZorgpleinNoord) gecontroleerd en in tweede instantie door het SSC. Het kan dus zijn dat we in eerste instantie een projectovereenkomst hebben goedgekeurd, terwijl het SSC later nog een fout ontdekt en alsnog afkeurt (bijvoorbeeld omdat de naam van de tekenbevoegde niet voorkomt op het uittreksel van de KvK). De projectovereenkomst moet bij elk tijdvak op twee plaatsen ondertekend worden door de tekenbevoegde. Daarbij moet de naam van de tekenbevoegde zijn vermeld, de datum én de handtekening. Op alle andere pagina's moet een paraaf staan.
   
 • Uittreksel KvK (VERPLICHT)
  Dit uittreksel wordt gecontroleerd door het SSC. Er wordt bekeken of de tekenbevoegde ook daadwerkelijk staat vermeld op het uittreksel. Het uittreksel moet bovendien recent zijn (niet ouder dan een halfjaar).
 • Btw-verklaring (niet verplicht)
  De btw-verklaring is alleen van toepassing als je als organisatie niet btw-plichtig bent en je dat ook hebt aangegeven bij de aanvraag. De verklaring die je dan moet uploaden, kun je uit de portal halen onder downloads. Dit heeft betrekking op de trajecten C1, C2, D en E. De btw die je voor deze trainingen betaalt, wordt subsidiabel op het moment dat je een verklaring hebt geüpload.
   
 • Jaarrekening (niet verplicht)
  Als je geen jaarrekening uploadt, val je automatisch in de categorie "grote organisatie" en krijg je 50 procent van de training gesubsidieerd. Middelgrote organisaties krijgen 60 procent subsidie en kleine organisaties 70 procent. Om aan te tonen dat je onder één van deze twee laatste categorieën valt, moet je dus een jaarrekening uploaden.
      > Voor tijdvak 1 en 2 is dat de jaarrekening van 2016.
      > Voor tijdvak 3 upload je de jaarrekening van 2017.
   
 • Verklaring met ontslag bedreigde medewerker (niet verplicht)
  Alleen als je een aanvraag hebt gedaan voor deze doelgroep, moet je de verklaring (getekend door de OR van jouw organisatie) uploaden.
   
 • Adviesrapport zorgkantoor
  Dit is alleen van toepassing voor organisaties die een aanvraag hebben gedaan voor verpleeghuiszorg in tijdvak 2.