Ik Zorg

Landelijke campagne instroom

Page top visual

Op 1 november 2018 is de landelijke publiekscampagne Ik Zorg gestart. Met deze campagne wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het actieprogramma Werken in de Zorg – gericht op het terugdringen van personeelstekorten in zorg en welzijn - een boost geven. De campagne is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg, dat in het voorjaar van 2018 van start is gegaan. Als we namelijk niks doen, lopen de tekorten in 2022 op tot zo’n 125.000 mensen.

Opbouw

Het actieprogramma kent drie actielijnen:

 • Meer kiezen voor zorg en welzijn
 • Beter leren in zorg en welzijn
 • Anders werken in zorg en welzijn

Het zwaartepunt van de aanpak ligt in het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Om het Actieprogramma en daarmee de instroom van nieuwe medewerkers een boost te geven, heeft het ministerie gekozen voor de uitrol van de landelijke publiekscampagne Ik Zorg.

28dce9c5-963b-5943-bd57-0052fb0fa07e

De campagne in een notendop

De publiekscampagne is erop gericht om de vijver van potentieel nieuwe medewerkers groter en dieper te maken. Er leven echter bij het brede publiek beelden over wat werken in zorg en welzijn betekent en welke mensen daarvoor geschikt zijn. Hierdoor hebben veel mensen het vooroordeel dat werken in zorg en welzijn niets voor hen is. Ze nemen dan ook niet de stap om zich te oriënteren op wat de sector allemaal te bieden heeft.

Deze publiekscampagne is erop gericht om een compleet en realistisch beeld te schetsen van werken in zorg en welzijn. Daarmee worden vooroordelen uitgedaagd en krijgen mensen een veel bredere blik op de diversiteit in onze sector met alle kansen en mogelijkheden. En wie kan dat beter laten zien dan mensen die zelf werken in zorg en welzijn?

Het campagneteam is de afgelopen maanden op een grote tour door Nederland geweest om maar liefst 600 foto’s en verhalen te maken over medewerkers in zorg en welzijn. Ook in Noord-Nederland kwam het team langs en zette medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties op de foto.

Onderdelen van de campagne

 • Campagne-uitingen in bushokjes, spotjes in de bioscoop en op televisie, op de radio en op social media.
 • De website www.ontdekdezorg.nl (live op 1 november) met daarop alle 600 foto’s en verhalen waarin bezoekers kunnen filteren. Bezoekers kunnen via de website ook meer informatie vinden over functies, opleidingen en vacatures. De website wordt op een later moment nog verder uitgebreid, o.a. met de arbeidsmarktactiviteiten van zorg- en welzijnsorganisaties.
 • Mensen die meer willen weten over werken in zorg en welzijn, kunnen door te bellen, mailen of chatten contact opnemen met een landelijk contactcentrum. Daar worden ze verder geholpen en verwezen naar regionale contactpunten.

Zelf aan de slag met de campagne

Voor zorg- en welzijnsorganisaties ontwikkelde het campagneteam een ‘quickguide’ met daarin informatie over de Ik Zorg-campagne en voorbeelden hoe je het als organisatie kunt inzetten. De verwachting is dat de quickguide gedurende de campagne wordt uitgebreid, ook op basis van verzoeken vanuit organisaties.

Hoe je meedoet bepaal je als organisatie zelf. Zo kun je het IK ZORG-logo toevoegen aan jouw uitingen, zelf foto’s van medewerkers maken en met de postergenerator posters ontwikkelen en uiteraard kun je Ik Zorg inzetten op social media. Of laat bijvoorbeeld jouw medewerkers aan het woord over waarom hun werk zo waardevol is en deel deze verhalen.

Op social media kunnen organisaties en hun medewerkers #ikzorg gebruiken. Roep ook medewerkers op hun verhalen te delen en dezen hashtag te gebruiken.

Voor de campagne is daarnaast een speciale Facebook-header ontwikkeld die medewerkers kunnen gebruiken op hun eigen Facebookpagina. Hoe gaaf zou het zijn als vanaf 1 november zoveel mogelijk zorg- en welzijnsmedewerkers deze header gebruiken om te laten zien hoe trots ze zijn op het werk dat ze doen!

Regionaal contactpunt: waar geïnteresseerden uit Noord-Nederland terechtkomen

Als onderdeel van Ik Zorg is een landelijk welkomstpanel ingericht waar mensen door te bellen, chatten of mailen vragen kunnen stellen over werken in zorg en welzijn. Als het om mensen in Noord-Nederland gaat, dan komen zij via het landelijke welkomstpanel terecht bij het Regionaal contactpunt. De coördinatoren van het Regionaal contactpunt zetten zich in om geïnteresseerden door te leiden naar een kans op werk of een opleiding in zorg en welzijn. Zij onderhouden hiervoor contact met geïnteresseerden en werkgevers die instroommogelijkheden bieden.

De regiocoördinatoren gaan in gesprek met mensen die een baan in zorg en welzijn overwegen. Ze achterhalen wat iemand kan, wat iemand graag wil en wat een goed vervolg kan zijn om iemand verder op weg te helpen. Het hangt van de persoon af, wat een vervolgstap kan zijn.

Denk aan:

 • Sterk in je Werk
 • Informatiebijeenkomsten
 • Meelopen of een open huis bezoeken
 • Speeddates
  Een werk-leerplek (bijvoorbeeld BBL)
  Opleidingen

Wat heeft jouw organisatie geïnteresseerden te bieden?

Contactpunt Noord is dé plek waar de vraag van geïnteresseerden in werken in zorg en welzijn en het aanbod van werkgevers samenkomen. Zo gaan potentieel nieuwe medewerkers niet meer verloren. De coördinatoren van Contactpunt Noord brengen in beeld wat iemand kan en wil en kijken wat de vervolgstap kan zijn. Die vervolgstap kan bij jouw organisatie zijn! Denk bijvoorbeeld aan speeddates, meeloopdagen, open huizen, maar ook beschikbare bbl-plekken.

Laat ons daarom weten wat je als werkgever te bieden hebt en met wie de regiocoördinatoren contact kunnen opnemen.

Aart Venema

Aart Venema

Coördinator regionaal contactpunt

050-5757470 a.venema@zorgpleinnoord.nl LinkedIn