ZorgfocuZ

Strategisch adviserend onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector

Page top visual

ZorgfocuZ is een strategisch adviserend onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. De Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) nam hier het initiatief voor. ZorgfocuZ biedt inzicht in prestaties en ervaringen en adviseert organisaties om effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. Met wetenschappelijk onderbouwde, praktijkgerichte onderzoeken maakt dit bureau knelpunten en kansen zichtbaar en vertaalt deze naar adviezen met concrete en toepasbare oplossingen.

Verbeter effectiviteit en kwaliteit van je organisatie

Aangesloten organisaties van ZorgpleinNoord kunnen korting krijgen op de diensten van ZorgfocuZ. Zo werkt ZorgpleinNoord bijvoorbeeld samen met ZorgfocuZ aan het medewerkersonderzoek Noordelijke Werkbelevingsmonitor.

10% korting op medewerkersonderzoek via ZorgpleinNoord

Personeel heeft grote invloed op de geleverde kwaliteit van zorg. ZorgfocuZ biedt zorg- en welzijnsorganisaties dit medewerkersonderzoek aan dat:

  • de door jou bepaalde belangrijke thema’s onderzoekt;
  • volledig is afgestemd op jouw organisatie (missie, doelstellingen, kernwaarden, et cetera);
  • vooraf reeds rekening houdt met hetgeen jij achteraf wilt weten;
  • zeer concrete sturingsinformatie oplevert voor de manager en waar je dus écht wat aan hebt.


Na afloop krijg je een korte en bondige overzichtsweergave (dashboard), waarin alle belangen naar voren komen.

ZorgpleinNoord biedt haar aangesloten organisaties

  • Een gratis en geheel vrijblijvende onderzoeksopzet op maat, samengesteld door ZorgfocuZ. Deze is aan te vragen via Sander Bertus ZorgpleinNoord e-mail: s.bertus@zorgpleinnoord.nl, tel. 050- 5757470).
  • 10% korting op het medewerkersonderzoek in 2019 van ZorgfocuZ.

Contactgegevens

ZorgfocuZ
Sylviuslaan 5 9728 NS Groningen