Zorgprofessionals in Noord-Nederland worden digivaardig(er)

20 augustus 2019 · 15.33 uur
Page top visual

Zorgmedewerkers krijgen steeds vaker te maken met zorgtechnologie, waarvan het gebruik dankzij een toename aan technologische mogelijkheden toeneemt. Zorgtechnologie wordt bijvoorbeeld ingezet om op afstand zorg te verlenen, maar ook om de zorg in het algemeen te verbeteren. Uit onderzoek is echter gebleken dat 1 op de 10 medewerkers in zorg en welzijn digibeet is. In een drukbezochte informatiebijeenkomst op 24 mei werd uitgelegd hoe organisaties digitaal vaardig(er) worden door de kennissite ‘Digitaal Vaardig’ in te zetten.

Suzanne Verheijden, voormalig projectleider bij ’s Heeren Loo en nu landelijk projectleider, presenteerde tijdens de informatiebijeenkomst Digitaal Vaardig haar ervaringen over de implementatie van Digitaal Vaardig bij diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Vanuit haar eigen bureau StrakZ biedt Verheijden ondersteuning en leidt ze onder andere digicoaches op. Ook projectleider Marije van der Wal van Vanboeijen kwam tijdens de informatiebijeenkomst aan het woord. Van der Wal werkt al enige tijd met Digitaal Vaardig en deelde samen met een aantal digicoaches over haar aanpak en ervaringen.

Over Digitaal Vaardig
’s Heeren Loo, landelijk zorgaanbieder van gehandicaptenzorg, heeft inmiddels jarenlange ervaring met het digivaardig maken van personeel. Hun missie: iedere medewerker digivaardig, van schoonmaker tot bestuurder. De kennissite ‘Digitaal Vaardig’ wordt met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doorontwikkeld naar de gratis kennissite www.digivaardigindezorg.nl, bedoeld voor (bijna) alle zorgsectoren. De site omvat allerlei handvatten om de digitale vaardigheden van medewerkers te vergroten, zowel voor digitale starters als experts. Organisaties kunnen hiermee zelf aan de slag en trajecten starten om de digitale vaardigheden van medewerkers te vergroten. 

Netwerk
Na de zomervakantie worden de deelnemers van deze informatiebijeenkomst vanuit ZorgpleinNoord gevraagd om deel te nemen in een lerend Digitaal Vaardig netwerk. Binnen dit netwerk kunnen ervaringen worden uitgewisseld, kunnen organisaties van elkaar leren en kan ervoor worden gekozen om samen te werken in bijvoorbeeld het opleiden van digicoaches.