ZorgpleinNoord opent regionaal contactpunt voor werkgevers en werkzoekenden

23 januari 2020 · 14.24 uur
Page top visual

In november 2018 is de landelijke Ik Zorg campagne gestart. Doel: meer mensen enthousiast maken en houden voor werk in de zorg- en welzijnssector. Als onderdeel hiervan zijn in het hele land regionale contactpunten ingericht waar geïnteresseerden vragen kunnen stellen over werken in de zorg en welzijn. Ook voor de regio Noord-Nederland is inmiddels een regionaal contactpunt actief.

Het regionaal contactpunt van ZorgpleinNoord is dé plek waar de vraag van geïnteresseerden in werken in zorg en welzijn en het aanbod van werkgevers samenkomen. Potentieel nieuwe medewerkers krijgen op deze manier een kans te gaan werken in de zorg- en welzijnssector. Vanuit ZorgpleinNoord zijn Jidske Oosterkamp en Aart Venema coördinatoren van het regionaal contactpunt in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Ze gaan graag in gesprek met werkgevers en werkzoekenden om te beoordelen wat iemand kan en wil en om te kijken wat een passende vervolgstap kan zijn. Ook leggen zij de verbinding tussen kandidaat en werkgever of opleidingen en sociale partners.

Oproep voor werkgevers: pak de handschoen op
Voor het regionaal contactpunt is het belangrijk op de hoogte te zijn van de kansen die er bij werkgevers zijn voor werkzoekenden. We vragen daarom jou als werkgever onze regiocoördinatoren zoveel mogelijk op de hoogte te houden van bijvoorbeeld wervingsacties (gericht op herintreders, doorstromers en zij-instromers), scholingstrajecten en leerwerktrajecten. Graag horen we ook van je als je een (geschikte) kandidaat hebt die helaas is afgewezen, zodat wij kunnen kijken of we hem/haar ergens anders naar kunnen doorverwijzen. Kortom: hoe meer we bij ZorgpleinNoord weten wat er bij jouw organisatie speelt, hoe groter de kans is dat we meer mensen warm maken voor werken in de zorg en welzijn.

Kom in contact met het regionaal contactpunt
Geef de gegevens van de contactpersoon van jouw organisatie door aan Jidske of Aart van het regionaal contactpunt van ZorgpleinNoord. Ook voor meer informatie over hoe jouw organisatie zich kan inzetten om instroom in zorg en welzijn te bevorderen, kun je contact opnemen met onze regiocoördinatoren. Contact opnemen met Jidske of Aart doe je door een e-mail te sturen naar: contactpunt@zorgpleinnoord.nl.

Aart Venema

Aart Venema

Coördinator regionaal contactpunt

050-5757470 a.venema@zorgpleinnoord.nl LinkedIn