ZorgpleinNoord op bezoek bij bewindslieden van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

19 juni 2019 · 09.26 uur
Page top visual

Ministers de Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nodigden op woensdag 6 februari alle projectleiders RAAT uit om met hen in gesprek te gaan over wat er nodig is om te komen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Namens ZorgpleinNoord waren projectleiders Wendy Koolhaas en Stella Buurma aanwezig.

Statement van de ministers en staatssecretaris

Voorafgaand aan het gesprek gaven de bewindslieden elk een statement:

  • Staatssecretaris Blokhuis: Het personeel is enthousiast en betrokken, terwijl er in de media vaak veel aandacht is voor de negatieve verhalen. Het ministerie van VWS vindt het belangrijk om het ware geluid te horen.
  • Minister Bruins: Het is belangrijk om in kaart te brengen wat er nodig is, maar ook wel knelpunten er zijn om te komen tot grotere contracten en job carving.
  • Hugo de Jonge: Zorg en welzijn is in Nederland goed georganiseerd, maar we staan voor een grote uitdaging. Teveel mensen vertrekken uit de sector en het personeel is veel tijd kwijt aan papierwerk. Met het maken van kleine stappen kunnen we heel ver komen.

Een waardevol gesprek

In het gesprek dat volgde ging het over alle mooie ontwikkelingen en initiatieven die in gang zijn gezet, maar juist ook over de signalen die we van werkgevers krijgen als het gaat om knelpunten. Het was waardevol om dit gesprek met de bewindslieden te kunnen voeren en hun interesse en motivatie om aan dit vraagstuk te werken, te ervaren. Bovendien bleek dat de inspanningen van de werkgevers in Noord-Nederland niet onopgemerkt zijn gebleven.

Bestuurders in gesprek met Commissie Werken in de Zorg

Op 15 februari gaat de Commissie Werken in de Zorg in gesprek over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn met bestuurders vanuit alle windstreken in Nederland. De commissie deelt dan de inzichten en ervaringen die ze in het najaar van 2018 ophaalden vanuit de regio’s. Ben je bestuurder van een zorg- en welzijnsorganisatie in Noord-Nederland, dan ben je van harte welkom om aan te schuiven!

Lees meer over de bijeenkomst en hoe je je als bestuurder kunt aanmelden.

Projectleider Wendy Koolhaas van ZorgpleinNoord in gesprek met bewindslieden en projectleiders
Projectleider Wendy Koolhaas van ZorgpleinNoord in gesprek met bewindslieden en projectleiders