ZorgpleinNoord onderdeel van Scholingsalliantie Noord

30 oktober 2019 · 12.00 uur
Page top visual

Op 15 oktober presenteerde Scholingsalliantie Noord zichzelf en haar plannen in Nieuwspoort te Den Haag aan een mix van betrokken mensen die Leven Lang Ontwikkelen (LLO) stimuleren: Tweede Kamerleden, noordelijke bestuurders, bedrijven, vakbonden, onderwijsinstellingen, medewerkers van ministeries, provincies, gemeenten en ZorgpleinNoord maakten deel uit van het gezelschap.

Scholingsalliantie Noord is een samenwerkingsverband van overheden, werkgevers, werknemers en opleidingsfondsen, waaronder ZorgpleinNoord. De samenwerking moet ervoor zorgen dat onder andere werkenden, werkzoekenden, schoolverlaters en zzp’ers makkelijker toegang hebben tot scholing, training en ontwikkeling. Op deze manier wordt gezorgd voor een Leven Lang Ontwikkelen. Het Noorden van Nederland fungeert hierbij als proeftuin en het Rijk kan hiermee ervaring opdoen om een meer integrale financieringswijze van Leven Lang Ontwikkelen te verkennen.

ZorgpleinNoord vindt het Leven Lang Ontwikkelen belangrijk. Daarom biedt ZorgpleinNoord onder andere loopbaanadvies aan en allerhande trainingen en workshops om medewerkers in zorg en welzijn te ondersteunen. Hiermee zorgen we er ook voor dat er aan de arbeidsmarktbehoefte van de werkgevers beter invulling wordt gegeven, iets wat terugkomt in de actielijn Opleiden en ontwikkelen van RAAT. Vanuit dit perspectief is het voor ZorgpleinNoord logisch om onderdeel van Scholingsalliantie Noord te zijn.

Meer informatie over Scholingsalliantie Noord is te vinden in de position paper:

Meer weten?

Wil je graag meer informatie over Scholingsalliantie Noord en de rol van ZorgpleinNoord hierin? Neem dan contact op met: