Werkdruk in kaart brengen en verminderen dankzij nieuwe digitale handleiding

8 juli 2019 · 09.36 uur www.hanze.nl
Page top visual

De Hanzehogeschool Groningen heeft samen met teamleiders en HR-adviseurs in de zorg onderzoek gedaan naar het verminderen van werkdruk door aanpassingen in het werkproces. Het resultaat is een website met een online handleiding. Op donderdag 20 juni werd aan teamleiders, hr-adviseurs en zorgprofessionals deze aanpak gepresenteerd tijdens het congres 'Minder werkdruk in de zorg door procesverbetering' dat ZorgpleinNoord samen met de Hanzehogeschool Groningen organiseerde.

De online handleiding biedt een handzame methodiek waarmee zorg- en welzijnsorganisaties knelpunten in kaart brengen en oplossingen bedenken die de werkdruk verminderen en de efficiëntie ten goede komen. De tool richt zich op het oplossen van verstoringen: knelpunten waar zorgmedewerkers tegenaan lopen in hun dagelijkse werk die leiden tot ervaren werkdruk. Oplossingen zijn bijvoorbeeld minder oproepen op de pieperdienst of een goede en continue medicatievoorraad.

De aanpak kenmerkt zich door:

  • focus op het werk en niet op de persoon die het werk doet;
  • focus op feiten en niet op gevoelens;
  • het uitgangspunt dat werkdrukproblemen ook efficiëntieproblemen zijn.

De online handleiding helpt om verstoringen op te sporen en er een oplossing voor te ontwikkelen, en ze de ervaren werkdruk te verlagen.

Jac Christis (Hanzehogeschoolt) presenteert online tool werkdruk
Jac Christis (Hanzehogeschoolt) presenteert online tool werkdruk

Lees meer over het congres 'Minder werkdruk in de zorg door procesverbetering'

De ontwikkeling van het werkdrukinstrument in de vorm van een online handleiding is het resultaat van het onderzoeksproject Triple Aim+ van het lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit.

Wil je graag meer weten?

Heb je vragen over de online handleiding voor het verminderen van de werkdruk of wil je graag meer weten over duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn
Dit is een artikel van: www.hanze.nl