Wees alert op valse diploma’s in de zorg

6 november 2019 · 09.44 uur www.mboraad.nl
Page top visual

Onlangs liet de MBO Raad weten dat er steeds vaker valse mbo-diploma’s circuleren, met name in sectoren met personeelstekorten. Vooral in de zorg en in de installatietechniek nemen de meldingen van misbruik toe. Twijfel je aan de juistheid van een diploma? Raadpleeg dan het diplomaregister van DUO.

Bij vermoedens van een vervalst diploma kunnen organisaties een digitaal uittreksel, in de vorm van een pdf, uit het diplomaregister van DUO eisen bij de (toekomstige)werknemer. De sollicitant kan dit uittreksel gratis downloaden door in te loggen in het diplomaregister van DUO. Je kunt ook een papieren uittreksel laten opvragen, maar hieraan zijn kosten aan verbonden en het uittreksel laat vaak 2-3 weken op zich wachten.

Diplomaregister niet dekkend

Het diplomaregister is helaas niet in alle gevallen dekkend. Deze diploma’s zijn wel in het diplomaregister terug te vinden:

 • Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1996*
 • Hoger beroepsonderwijs vanaf 1996*
 • Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 2007**
 • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs vanaf 2007**
 • Voortgezet onderwijs vanaf 2006**
 • Voortgezet onderwijs staatsexamen vanaf 2011
 • Voortgezet speciaal onderwijs vanaf 2012
 • Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen vanaf 2011
 • Extraneus voortgezet onderwijs vanaf 2012
 • Nederlands als tweede taal staatsexamen vanaf 2011
 • Inburgeringsexamen vanaf 2007

* Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf september 2010
** AOC’s (Agrarische Opleidingscentra) vanaf 2011

Andere mogelijkheden om de echtheid van een diploma te checken

Staat het diploma niet in het diplomaregister van DUO, dan zijn er nog andere mogelijkheden om te controleren of het diploma niet is vervalst.

 • Laat de sollicitatie contact opnemen met de onderwijsinstelling. Dat kan ook bij de rechtsopvolger, bijvoorbeeld als de instelling is opgeheven of gefuseerd.
 • Als de sollicitant een opleiding heeft gedaan waaraan een BIG-registratie is verbonden, dan kun je contact opnemen met het BIG-register via tel. 0900-8998225
 • DUO heeft geen gegevens over interne of inservice-opleidingen. In dat geval kun je contact opnemen met de instelling waar de sollicitatie de opleiding volgde.
Dit is een artikel van: www.mboraad.nl