Update voortgang actieprogramma Werken in de Zorg

19 juni 2019 · 09.37 uur
Page top visual

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kwam onlangs met een eerste verslag van de voortgang van het actieprogramma Werken in de Zorg. Met het actieprogramma zet het ministerie in op het terugdringen van de personeelstekorten in zorg en welzijn. Dat is hard nodig, want als we niets doen, kan het tekort eind 2022 zijn opgelopen tot 125.000 medewerkers.

Binnen het actieprogramma Werken in de Zorg zijn er drie actielijnen:

 • Meer kiezen voor zorg en welzijn
 • Beter leren in zorg en welzijn
 • Anders werken in zorg en welzijn

Het zwaartepunt van de aanpak ligt in de regio’s met regionale actieplannen aanpak tekorten (RAAT). Het ministerie ondersteunt met een actie-leer-netwerk voor goede voorbeelden, een commissie die naar de voorgang kijkt en een landelijke actietafel voor ondersteuning vanuit landelijke stakeholders. Periodiek monitort het ministerie de voortgang.

Bemoedigende resultaten
Het eerste verslag van de voortgang laat al mooie resultaten zien:

 • Alle 28 arbeidsmarktregio’s hebben een RAAT en zijn bezig met de uitvoering.
 • De werkgelegenheid is toegenomen.
 • Op alle fronten is de instroom in opleidingen toegenomen.
 • Het aantal stageplekken is toegenomen.
 • Vanuit SectorplanPlus zijn 130.000 scholingstrajecten voor zij-instromers in gang gezet.

En nu verder!
Hoewel de eerste resultaten tevreden stemmen, is er nog veel werk aan de winkel. Nog nooit eerder waren er zoveel openstaande vacatures als nu. Naast inzet op extra medewerkers, is aandacht voor anders werken en tevreden en goed toegeruste medewerkers cruciaal. De afgelopen jaren is namelijk de werktevredenheid afgenomen en de werkdruk juist toegenomen. De komende periode staat volgens het ministerie in het teken van:

 • vol ambitie verder met RAAT;
 • de start van de landelijke wervingscampagne Ik Zorg;
 • het inrichten van regionale contactpunten;
 • het openstellen van het derde tijdvak van SectorplanPlus;
 • bestuurlijke voortgangsgesprekken door de commissie;
 • een impuls geven aan anders werken met het actie-leer-netwerk;
 • verschillende pilots gericht op instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees de brief en bijlage die het ministerie van VWS naar de Kamer heeft gestuurd over de voortgang van het actieprogramma Werken in de Zorg: