Update van de Commissie Werken in de Zorg - juli 2019

16 juli 2019 · 14.28 uur
Page top visual

Op woensdag 26 juni organiseerde de Commissie Werken in de Zorg voor de tweede keer een bijeenkomst ‘In gesprek over de arbeidsmarkt. Bestuurders en beleidsadviseurs uit zorg, welzijn en onderwijs uit het hele land gingen in gesprek met elkaar, met zorgprofessionals, de commissie en met minister Hugo de Jonge over de vraag: Hoe behouden we onze zorgprofessionals?

De Commissie Werken in de Zorg deelde in het najaar van 2018 hun bevindingen en adviezen naar aanleiding van hun bezoek aan de verschillende regio’s. Destijds benoemde de commissie een aantal vliegwielen in de aanpak van de tekorten in de sector. Behoud van de huidige medewerkers is één van die vliegwielen.

Op de uitnodiging om concrete voorbeelden en oplossingen met elkaar te delen, kwamen vanuit verschillende hoeken reactie. De variatie daarin is kenmerkend in de aanpak van de personeelstekorten. Er is geen eenduidige aanpak om te komen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De complexiteit ervan vraagt om op verschillende thema’s en in gezamenlijkheid aan de slag te gaan.

Bestuurlijke voortgangsgesprekken in najaar 2019

Net als in 2018, gaat de Commissie Werken in de Zorg in het najaar van 2019 in gesprek met ZorgpleinNoord en aangesloten zorgorganisaties. Waar de gesprekken eerst vooral inventariseren van karakter waren, gaat het nu vooral over de voortgang die de regio’s maken bij de aanpak van de personeelstekorten. Er wordt ook gekeken hoe we aan de slag zijn gegaan met de regiospecifieke aanbevelingen van de regio’s en welke resultaten er zijn geboekt. Een mooie kans om de initiatieven en ontwikkelen in het Noorden te laten zien en hoe we op verschillende thema’s werken aan het terugdringen van de tekorten in zorg en welzijn.

Meer weten over de Commissie Werken in de Zorg en de regionale aanpak in Noord-Nederland

Heb je vragen over de Commissie Werken in de Zorg of RAAT? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn