Update van de commissie Werken in de zorg

19 juni 2019 · 09.24 uur
Page top visual

Na een bezoek aan alle regionale samenwerkingsverbanden, dus ook ZorgpleinNoord, in het najaar van 2018, ging de commissie Werken in de zorg op 15 februari in gesprek met bestuurders en beleidsadviseurs uit zorg, welzijn en onderwijs. De commissie deelde de inzichten die ze in het najaar in het land ophaalden en lieten deelnemers die informatie weer meenemen naar de regio.

Vervolgbijeenkomsten in 2019

In het najaar van 2019 gaat de commissie Werken in de zorg wederom langs bij alle regionale samenwerkingsverbanden. In 2018 lag de nadruk met name op een inventarisatie van wat er binnen de verschillende Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) gebeurt. Dit jaar staat de commissie stil bij de voortgang van de aanpak van de regio’s, waarbij de commissie kijkt hoe er opvolging is gegeven aan de regiospecifieke aanbevelingen.

Ter voorbereiding op deze volgende reeks bezoeken van de commissie Werken in de zorg, nodigen ze bestuurders en beleidsadviseurs uit zorg, welzijn en onderwijs wederom uit. Tijdens deze bijeenkomst doet de commissie uit de doeken hoe ze de gesprekken met regionale samenwerkingsverbanden dit jaar aanpakken en welke voorbereidingen dat vraagt van de regionale samenwerkingsverbanden.

Deze landelijke bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 juni 2019 tussen 10.30 en 14.00 uur in regio Utrecht.

Daarnaast is de commissie ook van plan om in gesprek te gaan met partijen waarmee ze nu nog niet aan tafel zitten, maar die wel relevant kunnen zijn. Denk aan zorg- en welzijnsorganisatie die niet aangesloten zijn bij RAAT, het bedrijfsleven, zorgverzekeraars, VNG en het UWV.

Meer weten over de commissie Werken in de zorg en RAAT?

Heb je vragen over de commissie Werken in de zorg of RAAT? Of wil je deelnemen aan de bijeenkomst op 26 juni? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn