Transformatie nodig voor toekomstbestendige zorg en welzijn

19 juni 2019 · 09.29 uur
Page top visual

Binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) houden we ons in Noord-Nederland niet alleen bezig met meer medewerkers in laten stromen en opleiden voor de zorg, maar ook met hoe het anders moet om zorg en welzijn toekomstbestendig te maken. Dit doen we in de actielijn ‘Werken nu en in de toekomst’ met een werkgroep van bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en kennisinstellingen.

Hoewel de focus nu vooral ligt op het werven van geschikt personeel voor bestaande vacatures, ligt er een grotere vraag op ons te wachten: hoe maken we werk van de benodigde transformatie van zorg en welzijn? Bijvoorbeeld door de ontwikkeling naar integrale eerstelijnscentra en het slimmer en beter organiseren van de reguliere zorg daarachter. Dit vraagt om een andere besturingsfilosofie waar de voorzitter van de werkgroep binnen deze RAAT-actielijn, Suzanne Kruizinga, aandacht voor vraagt in haar blog op Zorgvisie.