Toenemende tekorten doktersassistenten en praktijkondersteuners huisartsenzorg

22 juli 2019 · 16.17 uur
Page top visual

Groningen, Friesland en Drenthe krijgen de komende vijf jaar te maken met een groeiend tekort aan doktersassistenten en/of praktijkondersteuners, op zowel dagpraktijken als huisartsenposten. Dat blijkt uit de regionale factsheets van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).

Het vervullen van vacatures voor huisartsen is nu al moeilijk. Door de verwachte afname van het aanbod (in fte) van huisartsen in de komende tien jaren in Friesland en Drenthe, wordt het in de komende jaren nog lastiger om noordelijke vacatures voor huisartsen in te vullen. De uitstroom in huisartsenpraktijken komt vooral omdat personeel met pensioen gaat. Tegelijkertijd groeit het aantal 75-plussers onder de patiënten, en daarmee ook de vraag naar zorg. Het gaat daarnaast vaker om chronisch zieken.

Verkorte opleiding herintredende doktersassistent/triagist
Vanuit ZorgpleinNoord wordt actief geanticipeerd op deze problematiek. De huisartsenzorg in Groningen, Friesland en Drenthe heeft onder regie van ZorgpleinNoord een traject ontwikkeld waarin gediplomeerde doktersassistenten die momenteel niet werkzaam zijn in dat beroep en dit wél willen, een verkorte opleiding krijgen. Die bestaat uit een gevarieerd programma waarmee ze worden klaargestoomd om aan de slag te gaan in de huisartsenzorg. De opleiding is een leer-werktraject van drie maanden voor minimaal acht uur per week met zicht op een baan. Daarvan zijn een tot twee dagen per week betaalde stagedagen in de huisartsenzorg onder begeleiding van een mentor. Inmiddels zijn er al drie groepen opgeleid (45 deelnemers) opgeleid en ingestroomd als werknemer – doktersassistent of triagist - in de huisartsenzorg. Ook zijn er plannen voor twee nieuwe groepen in schooljaar 2019-2020.

Samenwerking huisartsen en ROC's
Op dit moment wordt gekeken of er in het Noorden een traject gestart kan worden om bepaalde groepen zij-instromers versneld op te leiden voor het diploma doktersassistent, bijvoorbeeld voor mensen met een verpleegkundige achtergrond. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden om praktijkondersteuners op te leiden. Alle huisartsenzorgorganisaties in de drie noordelijke provincies en de drie ROC’s zijn hierbij betrokken onder regie van ZorgpleinNoord.