Subsidie aanvragen voor het SectorplanPlus: de moeite waard

19 juni 2019 · 09.30 uur
Page top visual

Subsidie aanvragen, verantwoorden, medewerkers achter de broek aan zitten. Volgens Willy Deinum, opleidingsfunctionaris bij Icare, is ze er zo’n twee dagen per week zoet mee. Met haar pensioen in zicht, vanaf 1 januari 2019 stopt ze met werken, wil ze best nog even haar ervaring delen met subsidie aanvragen van het SectorplanPlus. Want ook al is het een flinke klus, het is ook echt de moeite waard.

Een tijdrovende klus
Ze wilde best wel de subsidieaanvragen op zich nemen nadat een collega vertrok. Nu verzucht Willy: ‘Soms denk ik wel eens; was ik er maar nooit aan begonnen. Niet omdat het erg ingewikkeld is, maar vooral omdat het een tijdrovende klus is om van alle medewerkers de juiste documenten boven tafel te krijgen voor de verantwoording.’ Niet zo gek als je bedenkt dat Willy voor heel Icare, met enige ondersteuning van een subsidiebureau, de aanvragen voor SectorplanPlus verzorgt. Toch vraagt ze ook in het derde tijdvak opnieuw subsidie aan.

Het loont de moeite
Willy is kritisch als het gaat om de subsidie van het SectorplanPlus. Vooral de verantwoording noemt ze arbeidsintensief en streng. Volgens haar zou het allemaal een stuk eenvoudiger kunnen: ‘Ik doe wat dat betreft een oproep aan de ministers van VWS. Deze subsidie is prachtig, maar vraagt van iedereen veel tijd. Het zou in mijn ogen beter zijn om organisaties met extra geld te belonen. Om hiermee het eerste halfjaar leerlingensalaris te betalen van zij-instromers die een gekwalificeerde opleiding volgen. Ze kunnen dan in die periode boventallig meelopen en het salaris drukt niet op de productiekosten.’ Het weerhoudt Willy er niet van om subsidie aan te vragen. Tot haar pensioen heeft Willy nog wel wat werk te verzetten. ‘Ja, het is veel werk. Maar het loont de moeite. We hebben inmiddels heel wat zij-instromers kunnen opleiden en bijscholingen kunnen verzorgen, mede dankzij de subsidies van het SectorplanPlus. En daarom hoop ik ook dat iemand mij opvolgt, zodat Icare hier ook in de toekomst gebruik van blijft maken.

Tips van Willy
Als je bij een grote organisatie als Icare al een aantal keren subsidie hebt aangevraagd in het kader van Sectorplanplus of voorganger Sectorplan, dan weet je inmiddels ook precies hoe je het moet aanpakken. Willy deelt een aantal nuttige tips met ons:

  • Ga met het management om tafel om van tevoren te overleggen welke bijscholing je gaat aanvragen en welke niet, ook met het oog op baten versus tijdsinvestering.
  • Neem eerstejaars BBL-leerlingen, veelal zij-instromers, het eerste halfjaar niet op in je formatie, maar beschouw ze als boventallig. Daardoor wordt de druk voor iedereen een stuk minder. Leerlingen hebben de ruimte om te ontdekken en vragen te stellen en begeleiders kunnen hun kennis delen en waar mogelijk leerlingen na verloop van tijd inzetten. Een behoud voor iedereen.
  • Maak gebruik van de ondersteuning van ZorgpleinNoord. Ze kunnen van tevoren een aanvraag controleren, zodat je de aanvraag snel kunt doorlopen. ZorgpleinNoord organiseert ook informatiebijeenkomsten, inloopspreekuren en workshops. Ga daar naartoe! Zo leer je de mensen van ZorgpleinNoord kennen en doe je veel ideeën op van andere organisaties.
  • De subsidieaanvragen voor kwalificerende opleidingen (BBL & duaal) zijn het eenvoudigst qua aanvragen en verantwoording en leveren tegelijkertijd verhoudingsgewijs het meeste op.
  • Ga voor jezelf na of het de moeite loont om subsidie aan te vragen voor bepaalde activiteiten. Voor bijscholingen moet je soms veel aanleveren, in de praktijk blijkt het best lastig om deelnemersverklaringen te verzamelen en het subsidiebedrag is klein.
  • Geef leerlingen die een kwalificerende opleiding doen allemaal een contract van 24 uur. Dat scheelt je veel extra uitzoekwerk bij de aanvraag en verantwoording.

Ondersteuning bij aanvraag SectorplanPlus
ZorgpleinNoord biedt organisaties ondersteuning bij de aanvraag van de subsidie van het SectorplanPlus in Drenthe, Friesland en Groningen. We verstrekken informatie via mailingen, we organisatie bijeenkomsten en inloopspreekuren en geven antwoorden op alle vragen rondom aanvragen en verantwoording. Op onze website vind je meer informatie over het SectorplanPlus.