Samen verder aan de slag tijdens de landelijke RAAT-bijeenkomst

18 juli 2019 · 14.30 uur www.regioplus.nl
Page top visual

Groter denken, kleiner doen. Dat was het motto van de landelijke bijeenkomst over het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Het samenwerkingsverband RegioPlus organiseerde de bijeenkomst met Actie Leer Netwerk op 27 juni om het gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige sector een extra impuls te geven.

Successen en knelpunten

Cécile Goebel (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jelle Boonstra (RegioPlus) gingen in op tot nu toe behaalde RAAT successen en op knelpunten voor verdere verbetering. Daarbij deelden ze recente cijfers van CBS*. Uit de cijfers blijkt dat de instroom in de sector de laatste twee jaar is gestegen. Echter blijkt ook dat het aantal mensen dat de sector verlaat en het ziekteverzuim zijn toegenomen. Dit laat zien dat er in de regio’s mooie resultaten geboekt worden, maar dat de regionale actieplannen nog steeds van groot belang zijn.

Impactvol plan

Brancheorganisaties, ministeries, zorgorganisaties en zorgkantoren waren aanwezig om aanvullende plannen in groepen uit te denken om de knelpunten aan te pakken. Een vakjury koos van alle ideeën het meest impactvolle idee uit. De inrichting van proeftuinen met leerteams en aandachtsfunctionarissen voor sociale en technologische innovatie kwam als winnaar uit de bus. ZorgpleinNoord maakte deel uit van de groep die nu onder professionele begeleiding, beschikbaar gesteld door het Actie Leer netwerk, het plan verder uitwerkt. Er was ook nog een eervolle vermelding voor een plan dat de inzet van mensen die nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, moet gaan bevorderen.
 
Opvallend was dat een aantal thema’s vaak terugkwam in de uitgewerkte oplossingsrichtingen. Denk hierbij aan anders werken en organiseren met scharrelruimte voor de professional, ontschotten van de sector en het durven afschaffen van belemmerende wetten en regels.

* CBS (totale economie, sector Gezondheids- en welzijnszorg, vacatures, seizoensgecorrigeerd, 3e kwartaal)

Meer weten over het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten in Noord-Nederland?

Wil je meer weten over hoe we in het Noorden werken aan het terugdringen van de tekorten? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn
Dit is een artikel van: www.regioplus.nl