Regionaal actieplan Perspectief op Werk

Aanpak arbeidskrapte in Groningen en Noord-Drenthe

13 juni 2019 · 16.27 uur
Page top visual

Op 5 juni hebben VNO-NCW MKB Noord en Werk in Zicht het regionaal actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met dit actieplan voor de provincie Groningen en de kop van Drenthe geven een groot aantal partijen een extra impuls aan hun samenwerking om werkzoekenden aan het werk te helpen. ZorgpleinNoord is één van de partijen die dit regionale actieplan ondersteunt. De staatssecretaris stelt voor de uitvoering hiervan twee miljoen euro beschikbaar gedurende 2 jaren.

Er is op dit moment sprake van arbeidskrapte, er zijn meer banen dan dat er personeel te vinden is. Toch zijn er mensen die niet aan het werk komen, omdat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het regionaal actieplan Perspectief op Werk geeft een impuls om deze mismatch te verminderen en daarmee mensen duurzaam inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door Kansrijke ontmoetingsevents, scholingstrajecten en praktijkleren.

Anders dan het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) waarmee ZorgpleinNoord werkt aan de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, gaat het bij Perspectief op Werk om de arbeidsmarkt in de volle breedte. Het principe is echter hetzelfde: samenwerken en gebruikmaken van elkaars kennis, netwerk en expertise om de arbeidskrapte het hoofd te bieden. En daarmee te werken aan de leefbaarheid in deze regio.

Naast ZorgpleinNoord, ondersteunt een groot aantal partijen dit regionale actieplan, waaronder Noorderpoort, Alfa-College, Terra, Drenthe College,  PRO/VSO scholen, ZorgpleinNoord, OTIB, Bouwend Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, FNV, CNV, AWVN, Provincies Groningen en Drenthe, VNO-NCW MKB Noord en Werk in Zicht (gemeenten, sociale werkbedrijven en UWV). Door de krachten te bundelen zijn er meer mogelijkheden om werkgevers en werkzoekenden duurzaam bij elkaar te brengen.

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van Werk in zicht. 

Ondertekening van het regionaal actieplan Perspectief op Werk
Ondertekening van het regionaal actieplan Perspectief op Werk