Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten: hoe staat het ermee?

19 juni 2019 · 09.37 uur
Page top visual

Bijna een jaar geleden zijn we begonnen met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten ‘Naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor een leefbare regio’ in de drie noordelijke provincies. In dat jaar zijn we met participerende zorg-, welzijn- en onderwijsorganisaties aan de slag gegaan binnen vijf verschillende actielijnen. Actielijnen die niet op zichzelf staan, maar in samenhang en samenwerking bijdragen aan een gezonde arbeidsmarkt in zorg en welzijn.

Een diversiteit aan projecten, pilots en proeftuinen is opgestart, er zijn belangrijke bindende afspraken gemaakt tussen partijen en iedereen is doordrongen van de noodzaak van een gezamenlijke aanpak. We hebben de eerste stappen gezet en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Maar er moet nog veel gebeuren en steeds meer organisaties pakken de handschoen op. De ontwikkelingen, acties en samenwerking in het eerste RAAT-jaar zijn een mooi uitgangspunt om ook de komende jaren gezamenlijk op te trekken

We hebben op een rijtje gezet wat RAAT in Noord-Nederland inhoudt: op welke onderwerpen richten we onze aandacht binnen de actielijnen, welke ambities hebben de samenwerkende partijen geformuleerd en waar staat elke actielijn binnen RAAT voor?