Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten en SectorplanPlus

19 juni 2019 · 09.31 uur
Page top visual

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het SectorplanPlus in het leven geroepen om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie
  • Scholing van praktijk- en werkbegeleiders

De verbondenheid met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) ligt voor de hand: SectorplanPlus is een onmisbaar instrument om een bijdrage te leveren aan het aantrekken en behouden van medewerkers voor onze sector. Al tijdens het tweede tijdvak van SectorplanPlus werd deze verbondenheid geformaliseerd. Organisaties die subsidie van het SectorplanPlus aanvragen, ondertekenen voortaan een samenwerkingsverklaring waarmee ze toezeggen een actieve bijdrage te leveren aan de RAAT in hun regio en hierop aanspreekbaar te zijn.

In de praktijk betekent deze bijdrage dat:

  • elke organisatie een contactpersoon voor RAAT heeft;
  • elke organisatie meedoet aan Actielijn Instroom en Behoud
  • organisaties met meer dan 25 fte hebben een strategisch personeelsplan en inzichten deelt met ZorgpleinNoord om zo tot gezamenlijke regionale acties te komen;
  • organisaties met meer dan 750 fte deelnemen aan twee extra actielijnen;
  • organisaties met 51 tot 750 fte deelnemen aan één extra actielijn;
  • organisaties met 50 fte of minder doen mee daar waar mogelijk is.

Lees meer over het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten in Groningen, Friesland en Drenthe.