Publicatie Programma van Eisen 4e tijdvak SectorplanPlus

9 december 2019 · 13.37 uur sectorplanplus.nl
Page top visual

Het Programma van Eisen van het SectorplanPlus voor het 4e tijdvak is vanaf nu te downloaden. Je vindt de download onderaan op deze pagina of op www.sectorplanplus.nl. De aanvraagperiode voor het 4e tijdvak loopt van 2 december 2019 tot en met 20 december 2019.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige tijdvak staan vermeld in bijlage 2 van het Programma van Eisen.

Vanaf 2 december 2019 kunnen aanvragen worden ingediend. Organisaties die zich reeds in het 1e, 2e en/of 3e tijdvak hebben geregistreerd, kunnen vanaf 2 december direct inloggen en enkele basisgegevens controleren en aanvullen en een of meerdere nieuwe aanvragen (opleidingsprojecten) indienen.

Nieuwe aanvragers kunnen zich eerst registreren door een account aan te maken. Na het invullen van enkele accountgegevens kunnen zij vervolgens een of meerdere aanvragen (opleidingsprojecten) indienen.

Let op: je kunt een aanvraag doen voor medewerkers die starten in 2020 én 2021

Heb je niet op 20 december 2019 een volledige aanvraag ingediend? Dan kom je helaas niet in aanmerking in het vierde tijdvak. Aan de aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Op basis van alle aanvragen, de beoordeling en het beschikbare budget vindt de toekenning plaats.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) streeft naar en afhandeling hiervan in het eerste kwartaal van 2020. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend op www.sectorplanplus.nl.

Het Programma van Eisen download je hieronder en vind je ook terug op www.sectorplanplus.nl.

Dit is een artikel van: sectorplanplus.nl