Ook in Noord-Nederland lopen de personeelstekorten in zorg en welzijn terug

Beeld in de regio komt overeen met landelijke cijfers

19 juni 2019 · 09.16 uur
Page top visual

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat vandaag weten dat de personeelstekorten in de gezondheidszorg teruglopen. Ze baseren zich daarbij op CBS-cijfers over zij-instromers, herintreders en het zorgonderwijs.

Bijgestelde prognose personeelstekorten zorg en welzijn

Vorig jaar was de verwachting dat er in 2022 sprake zou zijn van een tekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers in zorg en welzijn. Op basis van de CBS-cijfers is die prognose bijgesteld naar 80.000 medewerkers. Dit tekort zou zelfs nog kunnen teruglopen naar 55.000 zorgverleners, als de stijging van het aantal zij-instromers en herintreders, nieuwe zorgverleners in opleiding en het aantal extra stageplaatsen doorzet.

Lees ook het artikel van het ministerie van VWS over de teruglopende tekorten. Op 29 mei staat de voortgang van het arbeidsmarktbeleid in zorg en welzijn op de agenda van de Tweede Kamer.

Herkenbaar beeld in Noord-Nederland

In Noord-Nederland herkennen we het beeld dat het ministerie schetst. Waar we vorig jaar nog een tekort van 7200 medewerkers in het Noorden in 2021 voorzagen, is de prognose nu dat erin 2022 een tekort is van 5000 medewerkers. Ook in Groningen, Friesland en Drenthe groeit het aantal zij-instromers in zorg en welzijn. De instroom in de regulier mbo- en hbo-opleidingen neemt daarnaast toe. Vooral de leren-en-werkenonderwijstypes kennen een enorme groei (mbo: +36%, hbo: +119%)

Noordelijke samenwerking als belangrijke succesfactor

Wendy Koolhaas, projectleider bij ZorgpleinNoord, legt uit hoe samenwerking een belangrijke succesfactor is: ‘In Noord-Nederland zijn zorg- en welzijnsbestuurders in staat om over de muren van hun eigen organisatie heen te kijken. Organisaties zien de nut en noodzaak in van samenwerking als het gaat om terugdringen van die tekorten. Dat gebeurt binnen branches, zoals de ouderenzorg, maar steeds meer ook tussen verschillende branches en tussen onderwijs en praktijk. Er wordt meer dan ooit bij elkaar in de keuken gekeken, expertise uitgewisseld en samengewerkt. Dat maakt het ook mogelijk om een wezenlijke verandering in te zetten binnen de sector: innovaties, andere manieren van werken, vernieuwende onderwijsvormen. Het draagt allemaal bij aan een toekomstbestendige sector. Iedereen voelt de gedeelde verantwoordelijkheid om goede en voldoende zorg en welzijn te kunnen blijven leveren. Het is in die zin ook een belangrijk thema als het gaat om de leefbaarheid in de regio. Vergeet niet dat maar liefst 1 op de 5 mensen in Noord-Nederland in zorg en welzijn werkt.’

Steeds meer aandacht voor behoud eigen medewerkers

ZorgpleinNoord werkt samen met aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties elke dag aan een evenwichtige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Waar de focus de afgelopen jaren sterk op instroom lag, gaat er ook steeds meer aandacht naar behoud van eigen medewerkers. Net als op landelijk niveau, is er in Noord-Nederland sprake van een hoge uitstroom uit de sector en een hoog ziekteverzuim. Dat pleit voor meer aandacht voor het personeel dat nu al in zorg en welzijn werkt. Het menselijk kapitaal bepaalt immers de kwaliteit en kwantiteit van de zorg en ondersteuning. ZorgpleinNoord ondersteunt aangesloten organisaties in het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Wil je meer weten over de aanpak tekorten in Noord-Nederland?

Ben je benieuwd hoe ZorgpleinNoord in Noord-Nederland samen met aangesloten organisaties de tekorten aanpakt? Of wil je misschien meer weten over hoe je als organisatie zelf aan de slag kan met duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn