Onderwijs- en arbeidsmarktpublicatie: Leiden we voldoende mensen op voor onze sector?

19 juni 2019 · 09.38 uur
Page top visual

Leiden we genoeg mensen op in Noord-Nederland voor de zorg- en welzijnssector? Deze vraag staat centraal in de onderwijs- en arbeidsmarktpublicatie waaraan ZorgpleinNoord in samenwerking met NetwerkZON werkt. In de publicatie komt aan bod hoe de aansluiting nu is tussen het aantal mensen in opleiding en de gevraagde instroom vanuit het onderwijs door werkgevers. Hoe groot zijn de verwachte tekorten (of overschotten) per kwalificatie en worden er per kwalificatie de juiste aantallen opgeleid? Welke gezamenlijke acties zijn nodig om de aansluiting te verbeteren? Is het überhaupt wel mogelijk om gezien de ontgroening en vergrijzing genoeg (jonge) mensen op te leiden of moeten we het over een andere boeg gooien wat betreft het opleiden en ontwikkelen van zorg- en welzijnsprofessionals?

De publicatie en haar resultaten worden besproken in de diverse onderwijs- en arbeidsmarktplatforms in Noord-Nederland om samen acties te formuleren. Binnen RAAT werken we met deelnemende organisaties ook aan het opleiden en ontwikkelen van professionals voor nu en in de toekomst.