Ondersteuningsaanbod implementatie zorgtechnologie in beeld gebracht

RAAT-bijeenkomst Zorgtechnologie

23 oktober 2019 · 09.15 uur
Page top visual

Implementatie van zorgtechnologie, zoals eHealth en domotica, binnen zorg- en welzijnsorganisaties verloopt vaak moeizaam, omdat organisaties de focus leggen op de techniek terwijl het vooral gaat om een andere manier van werken. Er is behoefte aan ondersteuning op dat vlak. De afspraak is gemaakt dat ZorgpleinNoord het ondersteuningsaanbod op dat gebied van ROC’s en HBO’s maar ook andere partijen, in de regio in beeld gaat brengen en de verdere ontwikkeling hiervan gaat aanjagen en promoten. Denk daarbij aan masterclasses, implementatietrainingen, maar ook ontmoetingsmomenten en uitwisselmogelijkheden op dit gebied. Dit is de uitkomst van een RAAT-bijeenkomst over zorgtechnologie op 10 september jl.

Technologische innovatie vraagt om sociale innovatie

Nog te vaak stranden projecten op het gebied van zorgtechnologie en zorginnovatie. Gebrek aan tijd en draagvlak spelen uiteraard een rol, maar de belangrijkste factor is dat het veelal ontbreekt aan inzicht in de organisatorische impact van de innovatie. Technologische innovatie vraagt immers ook om een andere manier van werken. Kort gezegd: het gaat eigenlijk vooral om sociale innovatie in plaats van om de technologie zelf. Werkgevers bieden medewerkers vaak cursussen aan gericht op de nieuwe technologie en denken dat de invoering dan vanzelf goed loopt. Terwijl de aandacht veel meer moet uitgaan naar de effecten op het werk en hoe medewerkers hier goed mee omgaan.

Visie en strategie voor een geslaagde aanpak

Wouter Wolters houdt zich als strateeg, spreker en auteur dagelijks bezig met digitale zorginnovatie. Met bureau Wisselstroom geeft hij advies over de menselijke kant van digitale zorginnovatie. Hij gaf tijdens deze RAAT-bijeenkomst een mini-masterclass over visie en strategie. Hij vertelde meer over hoe je visie en strategie ontwikkelt op basis van externe ontwikkelingen, maar ook aan de hand van ervaringen en wensen van medewerkers en patiënten. Er kwamen veel tips en tricks voorbij voor een goede aanpak om zorgtechnologie te laten slagen.

ZorgpleinNoord ondersteunt zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederlan

De bijeenkomst over zorgtechnologie op 10 september was een vervolg op een eerdere bijeenkomst over het thema. Deze bijeenkomsten staan onder leiding van Suzanne Kruizinga, bestuurder van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en voorzitter van de actielijn Werken nu en in de toekomst van het Regionaal actieplan aanpak tekorten (RAAT). ZorgpleinNoord richt zich met deze actielijn op het aanjagen en faciliteren van anders denken en werken in de zorg, bijvoorbeeld met de inzet van zorgtechnologie. We organiseren in dat kader ook regelmatig de Expertmeeting Zorgtechnologie.