Masteropleidingen innovatie in zorg en welzijn voor voetlicht gebracht

19 augustus 2019 · 12.00 uur
Page top visual

Op donderdag 6 juni vond vanuit ZorgpleinNoord een informatiebijeenkomst plaats over twee nieuwe masteropleidingen die zich richten op innovatie in zorg en welzijn. De masteropleidingen ‘Digitale Innovatie in zorg en welzijn’ van NHL Stenden Hogeschool en ‘Healthy Ageing Professional’ van de Hanzehogeschool zijn nieuw en leiden studenten op tot innovatieprofessional in zorg en welzijn.

Tijdens de informatiebijeenkomst presenteerden docenten de inhoud van de opleiding en pitchten studenten hun innovatieopdrachten. Aanwezige vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties én onderwijs kregen zo een beter beeld van het opleidingsprogramma en werden op (nieuwe) ideeën gebracht. Studenten kunnen in de praktijk worden ingezet om een innovatieopdracht uit te voeren. Andersom kunnen medewerkers die zich al met innovaties bezighouden een masteropleiding volgen om kennis en kunde te vergroten. Omdat het zorglandschap de komende jaren zo ingrijpend verandert, dienen medewerkers op alle niveaus te worden toegerust. Op die manier wordt het innovatieklimaat binnen zorg en welzijn versterkt en is iedereen voorbereid op de toekomst.

Over de opleidingen
De masteropleiding van NHL Stenden Hogeschool richt zich voornamelijk op het creëren van slimme, digitale oplossingen voor praktijkstukken uit de zorg- en welzijnssector. Het accent van de opleiding van de Hanzehogeschool ligt op de transitie van de zorg voor gezondheid van cure/care naar amplitie; het versterken van gezondheid. Beide opleidingen zijn gericht op het verbeteren van het leven van cliënten en patiënten; centraal staat een ontwerpgerichte werkwijze met veel aandacht voor de sociale context en samenwerking tussen verschillende disciplines.

Vervolgbijeenkomst
De aanwezige deelnemers waren enthousiast en hebben aangegeven een vervolg te willen waarin meer inzicht wordt gegeven in de innovatieopdrachten. Daarvan zijn er momenteel al meer dan 180. Ook wordt vanuit ZorgpleinNoord een soortgelijke bijeenkomst over de Masteropleiding Social Work voorbereid, de deeltijdopleiding van Hanzehogeschool in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool. Met informatiebijeenkomsten als deze wil ZorgpleinNoord ontwikkeling en vernieuwing stimuleren en zo bijdragen aan een duurzame arbeidsmarkt in een leefbare regio.