Landelijke kenniswebsite voor digitale vaardigheid

Bijeenkomst over mogelijkheden en implementatie website voor jouw organisatie

19 juni 2019 · 09.26 uur
Page top visual

Gehandicaptenzorgorganisatie ’s Heerenloo ontwikkelde een kennissite met leermiddelen om de digitale vaardigheden van medewerkers te vergroten. Op dit moment wordt deze website doorontwikkeld naar een landelijke kennissite. Vanaf 1 april kunnen in eerste instantie gehandicaptenzorg- en ouderenzorgorganisaties aan de slag op digitaalvaardigindezorg.nl. Op een later moment wordt de website verder uitgebreid met sectorspecifieke informatie voor bijvoorbeeld jeugdzorg, welzijn, ggz en ziekenhuizen.

Stappen zetten in digitale vaardigheid

Dankzij de website heeft ’s Heerenloo echt stappen kunnen zetten in het verbeteren van de digitale vaardigheden van hun personeel, zo legt digicoach Wendy van Zwolgen uit: “Medewerkers zijn opgelucht dat er eindelijk aandacht is voor dit onderwerp. Gebrek aan vaardigheden levert nu veel stress en onzekerheid op. De kennissite helpt hen om stappen vooruit te zetten.”

Voorlichtingsbijeenkomst in Noord-Nederland

Om de implementatie van deze kennissite te ondersteunen wordt vanuit de expertmeeting zorgtechnologie, het netwerk van ZorgpleinNoord, ZorgThuis Noorderpoort, D-Care Lab Drenthe College en de Health Hub, een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst vertelt de landelijke projectleider meer over de kennissite en komen voorbeelden van implementatietrajecten in andere regio’s aan de orde.

De voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland die aan de slag willen met het vergroten van de digitale vaardigheden van hun medewerkers.

Interesse in deze voorlichtingsbijeenkomst?

Stuur dan een e-mail naar info@zorgpleinnoord.nl o.v.v. Voorlichting Digitaal Vaardig. Zodra de datum en locatie bekend zijn, ontvang je van ons een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Neem ook eens een kijkje op de website van 's Heerenloo.