Laatste mogelijkheid registraties aanmaken voor tijdvak 1 SectorplanPlus

19 juni 2019 · 09.29 uur
Page top visual

Organisaties die voor tijdvak 1 een aanvraag hebben gedaan, hebben de afgelopen periode massaal gehoor gegeven aan het verzoek om voor 31 december 2018 alle registraties voor tijdvak 1 in het portal aan te maken. De organisaties die door omstandigheden de deadline van 31 december 2018 niet hebben gehaald, krijgen alsnog de mogelijkheid om hun registratie in orde te maken. Hiervoor hebben ze tot en met donderdag 31 januari 2019 de tijd.

Let op: dit is de laatste mogelijkheid om voor tijdvak 1 jouw registraties en deelnemers aan te maken in het webportal. Na 31 januari 2019 stellen wij op basis van de dan aangemaakte registraties en ingevoerde deelnemers het voor jouw organisatie gereserveerde subsidiebedrag in sommige gevallen naar beneden bij.

Het eventueel vrijvallende budget uit tijdvak 1 kan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dan aanwenden voor andere tijdvakken, zodat ook deze middelen worden ingezet om de tekorten aan te pakken. Daarom is het van belang dat er nu een reëel beeld is van de te verwachten realisatie.

Wat verwachten we uiterlijk 31 januari 2019 van jouw organisatie?

  • Voor activiteiten A, B en C1: aanmaken registraties (dossiers) en opvoeren deelnemers (individueel).
  • Voor activiteiten C2, D en E: aanmaken trajecten én registraties (dossiers), inclusief opvoeren deelnemers (individueel en/of groepen).

Je kunt op een later moment de verantwoordingsdocumenten toevoegen. Al raden wij je aan ook al zo veel mogelijk documenten te uploaden. Voor de financiële realisatie van C, D en E gaan wij uit van de bedragen uit jouw aanvraag. Voor A en B is de werkelijk ingevoerde looptijd van de opleiding bepalend voor de hoogte van de subsidie.

Heb je vragen over de registraties voor tijdvak 1 van SectorplanPlus?

Voor vragen over de registratie voor het eerste tijdvak van SectorplanPlus, kun je met ons contact opnemen via tel. 050-5757470 of je stuurt een e-mail naar sectorplanplus@zorgpleinnoord.nl.