Kennisdelen en samenwerken op het gebied van zorgtechnologie

Expertmeeting Zorgtechnologie over implementatie

23 oktober 2019 · 09.17 uur
Page top visual

Op 26 september gingen zo’n dertig innovatieprofessionals tijdens de Expertmeeting Zorgtechnologie met elkaar in gesprek over implementatie van zorgtechnologie. Dat deden ze aan de hand van het verhaal van Riemert de Boer, voormalig regisserend wijkerpleegkundige, over hoe TSN een slimme medicijndispenser (Medido) heeft ingevoerd. Daarna volgde een minicollege Implementatie van Job van ’t Veer, lector Digitale innovatie in zorg en welzijn bij NHL Stenden. Hij vertelde meer over het programma Faith waarin een groot aantal partijen samenwerkt op het gebied van frailty (kwetsbaarheid).

De innovatieprofessionals wisselden ervaringen en ideeën uit over de implementatie van zorgtechnologie en de ondersteuningsbehoefte daarbij. Uit de gesprekken bleek de waarde van de Expertmeeting. Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar te delen. Er zijn ook wensen als het gaat om ondersteuningstrajecten gericht op implementatie en om samenwerking op het gebied van aankoop en uitlenen.

Ook in 2020 weer Expertmeetings Zorgtechnologie

De Expertmeeting Zorgtechnologie is het netwerk voor professionals die zich bezighouden met implementatie van eHealth en zorgtechnologie binnen zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijs. Onderling kennis uitwisselen over producten, de implementatie, gebruik en doorontwikkeling en de rol van onderwijs staan centraal. De bijeenkomsten worden gefaciliteerd vanuit ZorgpleinNoord samen met onderwijspartners ZorgThuis van het Noorderpoort en het Practoraat Zorg & Sensortechnologie van het Drenthe College.

De wensen en ideeën tijdens de Expertmeeting op 26 september naar voren kwamen, nemen de organiserende partijen mee om ook in 2020 weer interessante Expertmeetings te organiseren. De Expertmeetings vinden vier keer per jaar plaats, bij voorkeur op locatie