Intensieve samenwerking leidt tot twee nieuwe Associate degree opleidingen

14 januari 2020 · 15.54 uur
Page top visual

In samenwerking met de drie noordelijke hogescholen NHL Stenden, Hanzehogeschool en Windesheim organiseerde ZorgpleinNoord in april 2019 een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Associate degree opleidingen op niveau 5. Niet alle aanwezige werkgevers waren op de hoogte van deze ontwikkeling. Tijdens de bijeenkomst riepen de scholen op om samen met het werkveld te werken aan de ontwikkeling van twee nieuwe Ad’s.

De oproep leidde ertoe dat de afgelopen maanden onderwijs en werkveld samen werkten aan deze nieuwe opleidingen om ze goed aan te laten sluiten op de vraag uit het werkveld. Het resultaat: in 2020 starten twee nieuwe Ad-opleidingen. Het gaat om de Ad Sociaal Werk in de Zorg bij de Hanzehogeschool (februari) en de Ad Sociaal Financiële Dienstverlening bij Windesheim (september).

De Ad-opleidingen verbreden het aanbod in het hoger beroepsonderwijs en dichten het gat tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs in zorg en welzijn. ZorgpleinNoord feliciteert alle betrokkenen met dit prachtige resultaat!

Wil je meer weten over aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt?

ZorgpleinNoord houdt zich op verschillende manieren bezig met de optimalisering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wil je daar graag meer informatie over of wil je nog meer weten over de ontwikkeling van de Ad-opleidingen? Neem dan contact op met

Stella Buurma

Stella Buurma

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 s.buurma@zorgpleinnoord.nl LinkedIn