Herintredende doktersassistenten ontvangen certificaat

Mooi resultaat door regionale samenwerking

27 juni 2019 · 14.12 uur www.rocfriesepoort.nl
Page top visual

De noordelijke huisartsenzorg heeft de handen ineen geslagen om het toenemende tekort aan doktersassistenten en triagisten aan te pakken. Op 2 april is een groep van 11 herintredende doktersassistenten gestart met een opleidingstraject bij ROC Friese Poort. Deze Friese deelnemers hebben op dinsdag 25 juni hun certificaat ontvangen en stromen nu in als werknemer in de huisartsenzorg.

Tekort aan doktersassistenten

De tekorten aan personeel in de zorg lopen op. Veel huisartsenpraktijken en de drie huisartsenposten kampen met te weinig doktersassistenten om al het werk aan te kunnen. Het aantal ouderen stijgt, het aantal jongere patiënten dat een beroep doet op de avond- en weekenddiensten van huisartsen ook. De huisartsenposten staan te springen om zogeheten triagisten, die patiënten aan de telefoon te woord staan. Dé kans dus voor mensen die in het verleden wel de mbo-opleiding voor doktersassistent gevolgd hebben maar die nooit echt in hun beroep aan het werk zijn gegaan.

Onderdeel van regionaal actieplan


De Dokterswacht Friesland, Centrale Huisartsendienst Drenthe en Doktersdienst Groningen hebben daarom gezamenlijk een spoedcursus opgezet aan de mbo-koepels Alfa College, ROC Friese Poort en Noorderpoort. De cursus is onderdeel van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT), waarmee ZorgpleinNoord samen met zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland werkt aan het terugdringen van de tekorten in de sector.

Dit is een artikel van: www.rocfriesepoort.nl

Dit hoort bij: