Friese ouderenzorgorganisaties pakken gezamenlijk kwaliteit en tekorten in de zorg aan

19 juni 2019 · 09.18 uur
Page top visual

Om de tekorten in zorg en welzijn echt het hoofd te bieden, zijn samenwerking, anders werken en een goede aansluiting tussen onderwijs en de praktijk belangrijke ingrediënten. Vier Friese ouderenzorgorganisaties laten met het project Op Stap Fryslân zien dat verbetering van de kwaliteit van de zorg én de aanpak van de tekorten hand in hand samen gaan.

Het project is een mooi voorbeeld van hoe een gezamenlijke aanpak, in nauwe samenwerking met het onderwijs, tot verbetering van de verpleeghuiszorg kan leiden. De opleiding bestaat voor 50% uit zorg-gerelateerde taken (extra handen aan het bed) en de andere 50% voor welzijnsactiviteiten. Hierdoor is er meer tijd en aandacht voor de bewoners van verpleeghuizen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een oplossing van de personeelstekorten in onze regio en past het daarmee goed binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT).

Het project wordt gefinancierd uit de extra middelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld om de verpleeghuiszorg op regionaal niveau te verbeteren. Zorgkantoor De Friesland en ZorgpleinNoord ondersteunen Op Stap Fryslân.  

Deelnemers starten in juni 2019 met het traject en er zijn nog plekken beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van Op Stap Fryslan.

Dit hoort bij: