Facts & Figures: een handzaam document met actuele arbeidsmarktinformatie in Noord-Nederland

Augustus 2019

15 augustus 2019 · 14.50 uur
Page top visual

De aanpak van de personeelstekorten in zorg en welzijn begint met een fundamenteel inzicht in de huidige situatie op de arbeidsmarkt. ZorgpleinNoord voert doorlopend arbeidsmarktonderzoek uit in Noord-Nederland en geeft daarmee duiding en richting aan de acties en initiatieven in onze regio. Met arbeidsmarktonderzoek kunnen we prognoses bijstellen en oplossingsrichtingen en de situatie op de arbeidsmarkt duiden. We hebben de meest recente arbeidsmarktinformatie op het gebied van instroom, demografie, mobiliteit, ziekteverzuim, onderwijs en toekomstverwachtingen in Noord-Nederland voor je op een rijtje gezet. Je vindt het allemaal terug in het handzame en overzichtelijke Facts & Figures.

Urgentie om aandacht te geven aan behoud van huidige medewerkers

In de Facts & Figures valt op dat het niet langer gerechtvaardigd is om alleen oog te hebben voor nieuwe instroom: veel mensen kiezen ervoor om de sector te verlaten. Het is nu urgenter dan ooit om aandacht te geven aan behoud van de huidige medewerkers. Ons belangrijkste kapitaal als het gaat om goede en voldoende zorg  en ondersteuning, nu en in de toekomst. Daarom biedt ZorgpleinNoord een uitgebreid programma op het gebied van duurzame inzetbaarheid. We organiseren bijeenkomsten, delen onze kennis en expertise, geven advies en inspireren organisaties met voorbeeldverhalen. Met een groot doorlopend uitstroomonderzoek brengen we bovendien de beweegredenen van vertrekkende medewerkers in kaart. De uitkomsten kunnen organisaties gebruiken om doelgericht verbeteringen aan te brengen in hun strategisch personeelsbeleid.

Download de Facts & Figures van augustus 2019

Wil je meer informatie over de Facts & Figures?

Heb je vragen over arbeidsmarktonderzoek in zorg en welzijn of wil je nog meer weten over de stand van zaken in Noord-Nederland? Neem dan contact op met: