E-healthweek 2020: maak kennis met e-health in onze regio

16 januari 2020 · 10.08 uur
Page top visual

Van 27 januari tot en met 1 februari 2020 vindt voor de vierde keer de jaarlijkse e-healthweek plaats. Het doel van deze week: zoveel mogelijk mensen in contact brengen met e-health en de kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg. Deze week staat bol van de activiteiten bij zorginstellingen, gemeenten, onderwijsinstellingen en andere partijen door het hele land. En natuurlijk doen er ook tal van organisaties uit Groningen, Friesland en Drenthe mee met mooie voorbeelden van digitale ondersteuning.

De e-healthweek is een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met e-health-toepassingen. Het is een bovendien een week voor iedereen: voor patiënten, bezoekers en mensen die in zorg en welzijn werken. Het geeft je de kans om een kijkje in de keuken te nemen, mee te doen aan workshops, inspiratiemarkten te bezoeken en de mogelijkheden van e-health aan den lijve te ondervinden.

De e-healthweek 2020 wordt georganiseerd door ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorg van Nu, ZonMw, ICT&health en de Patiëntenfederatie.

ZorgpleinNoord werkt ook aan technologische innovaties

De nut en noodzaak van e-health staat niet meer ter discussie in het huidige zorglandschap. Enerzijds maken digitale toepassingen het mogelijk dat mensen beter toegang tot zorg krijgen en meer inzicht hebben in hun eigen gezondheid. En anderzijds vormen technologische innovaties in zorg en welzijn één van de pijlers om de tekorten op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. ZorgpleinNoord verbindt daarom zorg- en welzijnsinstellingen in onze regio met elkaar om ervaringen uit te wisselen, te experimenteren en daarmee te innoveren. Zo organiseren we regelmatig de Expertmeeting Zorgtechnologie voor professionals die zich bezighouden met de implementatie van e-health en zorgtechnologie binnen zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijs.

Meer weten over technologische innovaties?

Wil je graag meer informatie over hoe ZorgpleinNoord werkt aan innovatie in zorg en welzijn? Of wil je meer weten over de Expertmeeting Zorgtechnologie? Neem dan contact op met

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn