Drentse ouderenzorgorganisaties slaan handen ineen: Samen verantwoordelijk om medewerkers te behouden voor de Drentse zorg

5 maart 2019 · 09.38 uur
Page top visual

Op woensdag 27 juni 2018 ondertekenden bestuurders van ouderenzorgorganisaties in Drenthe een convenant om geen medewerkers verloren te laten gaan voor de ouderenzorg. In het verleden is dat wel aan de orde geweest.

Vanuit het besef dat:

  • iedere zorgmedewerker nodig is om ook de komende decennia kwalitatief goede zorg te blijven bieden aan kwetsbare mensen en
  • werkgevers elkaar nodig hebben de zorg als aantrekkelijke werkgever te profileren,

is er door middel van het tekenen van een convenant uiting gegeven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om medewerkers te behouden voor de Drentse zorg. Dat betekent dat de organisaties gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om medewerkers een andere werkplek aan te bieden, indien de werkgelegenheid bij één van de organisaties onder druk dreigt te komen.

De werkgevers zullen geen kans onbenut laten om medewerkers te behouden voor de zorg. Dit convenant is een initiatief van de ouderenzorgorganisaties en vloeit voort uit de samenwerking binnen de Drentse VVT-sector met betrekking tot de implementatie van het kwaliteitskader. Het convenant sluit naadloos aan bij het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT), waarmee tekorten in de zorg in gezamenlijkheid en regionaal worden aangepakt.